Sökning: "Insights generation"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Insights generation.

 1. 1. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER

 2. 2. Att hitta en nål i en höstack: Metoder och tekniker för att sålla och gradera stora mängder ostrukturerad textdata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emeli Pettersson; Albin Carlson; [2019]
  Nyckelord :Information Retrieval; Artificial Intelligence; Data pre-processing; Data transformation; Data scraping; Machine learning; Data visualisation; Data storage; Big data; Insights generation;

  Sammanfattning : Big Data är i dagsläget ett populärt ämne som kan användas för en mängd olika syften. Bland annat kan det användas för att analysera data på webben i hopp om att identifiera brott mot mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Ramverk för att motverka algoritmisk snedvridning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Clara Engman; Linnea Skärdin; [2019]
  Nyckelord :algorithmic bias; artificial intelligence; framework; cognitive bias; automation; algoritmisk snedvridning; artificiell intelligens; ramverk; kognitiv snedvridning; automatisering;

  Sammanfattning : Användningen av artificiell intelligens (AI) har tredubblats på ett år och och anses av vissa vara det viktigaste paradigmskiftet i teknikhistorien. Den rådande AI-kapplöpningen riskerar att underminera frågor om etik och hållbarhet, vilket kan ge förödande konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Examines the benefits of social media marketing in contrast to traditional advertising

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Källbäck; [2019]
  Nyckelord :Traditional advertising; Social media marketing; Brand awareness; Marketing;

  Sammanfattning : In the recent year’s internet have grown rapidly, and the digital world have grown along with it. This have led to new marketing methods such as social media marketing has developed which have shown to be good tool for building relationship with consumers and increase brand awareness. LÄS MER

 5. 5. Quantification of tribological effects in expansion fasteners

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Nicolò Drahorad; [2019]
  Nyckelord :post-installed anchors; civil construction; tribology; antifriction coatings;

  Sammanfattning : Post-installed anchors for civil construction are elements that ensure the integrity of building structures even under the most severe static, seismic and shock loadings. Despite the high popularity of this technology in construction sites all over the world, the current state of knowledge is limited and there is still a great potential for significant improvements. LÄS MER