Sökning: "Inskolning"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet Inskolning.

 1. 1. Inskolning - Starten till föräldrasamverkan : En kvantitativ studie om vårdnadshavares erfarenheter av inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Karlsson; Helen Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Inskolning; inskolningsmetod; föräldrasamverkan; vårdnadshavare; delaktighet; inflytande; Traditionell inskolning; Föräldraaktiv inskolning;

  Sammanfattning : Syftet med denna jämförande studie är att utveckla kunskap om vårdnadshavares erfarenheter rörande delaktighet och inflytande vid inskolning. Genom att använda en kvantitativ metod i form av en internetbaserad enkät, kunde vårdnadshavares upplevelse av inskolningsprocessen samt val av inskolningsmetoder utmätas. LÄS MER

 2. 2. "Trygga föräldrar ger trygga barn" : En kvalitativ intervjustudie om den föräldraaktiva inskolningsmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Virtanen; Issir-Kansa Mohamud; [2020]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; inskolning; vårdnadshavarsamverkan; förskola; trygghet;

  Sammanfattning : Inskolningsperioden har en stor betydelse för både barn och vårdnadshavare, då de genom den får sin första inblick i förskolans värld. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har om den föräldraaktiva inskolningsmetoden. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Keila Harletun; Caroline Jönsson; [2020]
  Nyckelord :anknytning; förskollärare; trygghet; förskola; yngre barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare arbetar med medvetenhet om anknytningens betydelse för yngre barn i förskolan och hur de arbetar för att barnen ska känna sig trygga i verksamheten. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi kunnat få svar på våra forskningsfrågor som är, Vad är anknytning för de intervjuade förskollärarna och på vilket sätt anser dem att det har betydelse för barns trygghet? Samt, Hur de tillfrågade förskollärarna arbetar gällande barns anknytning och finns det faktorer som påverkar detta arbete? Vi har utgått från anknytningsteorin när vi analyserat vårt resultat, vidare har vi använt oss av en fenomenografisk ansats som analysmetod för att hitta likheter och skillnader i förskollärarnas uttalanden. LÄS MER

 4. 4. En skräckblandad förtjusning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Larsson; Clara Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning behandlar vad anestesisjuksköterskors uppgifter består av, miljön professionen kan utspela sig i och de patientgrupper som förekommer på operationsavdelningar. Däremot finns väldigt få undersökningar om hur anestesisjuksköterskor upplever arbetet på operationsavdelning. LÄS MER

 5. 5. Inskolningsmetodernas trygghetsskapande funktion i förskolan : En kvalitativ studie om förskolepersonals arbete med att möjliggöra för barns anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Wedin; Rebecka Johansson; [2020]
  Nyckelord :anknytning; inskolning; trygghetsskapande; relationer;

  Sammanfattning : Studien undersöker inskolningsmetodernas trygghetsskapande funktion i förskolan och hur förskolepersonal beskriver deras arbete med att möjliggöra för barnet att knyta an till en kompletterande anknytningsperson i förskolan, ur ett ­­­anknytnings­­teoretiskt­ pers­pektiv. Studiens data samlades in genom åtta kvalitativa intervjuer med verksam­ förskolepersonal inom tre olika kommuner i Sverige. LÄS MER