Sökning: "Inspelningstekniker"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Inspelningstekniker.

 1. 1. Påverkan av flow-stadie via musikaliska inspelningsmetoder : En jämförelse mellan inspelningstekniker och deras påverkan av flow-stadiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Härnvi; Christopher Nylén; [2021]
  Nyckelord :Flow; Musik; Inspelningstekniker;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar en undersökning kring hur olika inspelningsmetoder påverkar lyssnarens inlevelse i musiken. Den teoretiska utgångspunkten var termen Flow, som myntades av Mihaly Csikszentmihalyi. Flow kan beskrivas som en total inlevelse i en aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Egocentrisk avståndsbedömning : Subjektiva avståndsbedömningar i öppna miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :André Karlberg; [2016]
  Nyckelord :auditiva avstånd; inspelningstekniker; egocentriskavståndsbedömning;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur skillnaden mellan mono- och stereoinspelningar påverkar människans förmåga att bedöma auditiva avstånd. För att undersöka detta ämne skapades 10 olika ljudinspelningar av en ljudkälla. Fem av dessa ljudklipp använde inspelningsteknik i mono och de resterande fem använde en stereoteknik. LÄS MER

 3. 3. Vilka roller kan en musikproducent ha? : en studie om rollen som musikproducent samt tillhörande ämneskunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rebecka Roberts; [2016]
  Nyckelord :musikproducent; musikproduktion; producent; producentroll; arrangör; kompositör; tekniker; ledarskap; coach; entreprenör;

  Sammanfattning : Musikproduktion är ett brett ämnesområde som innefattar flera olika yrkesroller som t.ex producent, inspelningstekniker, studiomusiker, låtskrivare etc. Olika inspelningssammanhang kräver olika roller beroende på vem eller vilka man jobbar tillsammans med. LÄS MER

 4. 4. Inspelningsteknik och inspelningsmiljö : hur spelar man in Bluegrass?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Rebecka Roberts; [2015]
  Nyckelord :music; production; recording; studio; engineering; audio; bluegrass; musikproduktion; inspelning; inspelningsteknik; inspelningsmiljö; ljudteknik; bluegrass; utomhusinspelning; liveinspelning; mixning; studioinspelning; studioteknik; mikrofonplacering;

  Sammanfattning : Bluegrass är en energi- och glädjerik genre som kräver mycket samspel och kommunikation mellan alla musicerande. Detta gör det svårt att fånga genren bra under organiserade inspelningsförhållanden utan att tappa själen i musiken. LÄS MER