Sökning: "Inställning till brott och straff"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Inställning till brott och straff.

 1. 1. Attityder till kriminalisering av tiggeri, en kvantitativ studie som baseras på enkätundersökningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gresa Gutiqi; Belina Dobra; [2020]
  Nyckelord :Tiggeri; Inställning till brott och straff; Tiggare; Partisympati; Utbildningsnivå;

  Sammanfattning : Tiggeriets omfattning blir större i Sverige och det väcker stor medial uppmärksamhet och har lett till omtalade samhällsdebatter huruvida en kriminalisering av tiggeri är lösningen på detta växande problem. Opinionsundersökningar som undersökt inställningen till kriminalisering av tiggeri har visat att en övervägande andel ställer sig positivt till en kriminalisering av tiggeri. LÄS MER

 2. 2. All lek sker på egen risk! – Om barns skadeståndsansvar i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; straffrätt; rättsvetenskap; barnrätt; rättshandlingsförmåga; jämkning; ersättningsansvar; straffbarhetsålder; barnkonventionen; särbehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla är vi barn i början. Med stigande ålder utvecklas förmågan att skilja på vad som är rätt och fel. Unga personer har begränsade möjligheter att bedöma risker och överblicka konsekvenserna av olika beslut. Likväl kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt redan i ett tidigt skede av livet. LÄS MER

 3. 3. Att förstå och att bli förstådd : Unga lagöverträdares upplevelser av rättegångarinom ramen för rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marta Danho; [2018]
  Nyckelord :Juvenile offenders; fair trial; children’s and juvenile’s rights; justice; preventive criminal law.; Unga lagöverträdare; rättvis rättegång; barn- och ungdomsrätt; rättvisa; preventiv straffrätt;

  Sammanfattning : Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och regleras i såväl artikel 6 EKMR som 2 kap. 11 § 2 st. RF. LÄS MER

 4. 4. Vem ska ta hand om galningen? Ett arbete om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilie Eriksson; [2011]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; psykiskt störda lagöverträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om hur man bör se på straffansvar och påföljder för personer som begår brott under inflytande av en allvarlig psykisk störning är omdebatterade och därtill mycket komplicerad. Intresset av att personer som begår brott möts av en adekvat reaktion på brottet ställs här emot behovet av att tillräckligt beakta gärningsmannens psykiska tillstånd och behov av behandling. LÄS MER

 5. 5. Om fängelse med inriktning på öppna anstalter - en studie av straffrättsideologier i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elisabeth Karlsson; [2006]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar fängelsestraffet och de öppna anstalterna i ljuset av straffrättsideologierna. Oavsett vad man har för inställning till fängelset och dess verkställighetsform är det viktigt att inte glömma bort varför vi väljer att sätta människor i fängelse, samt att vara öppen för diskussion. LÄS MER