Sökning: "Installation Coordination"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Installation Coordination.

 1. 1. BIM360 BUILD SOM VERKTYG I VVS-PRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Daniel Svensson; Albin Stark; [2019]
  Nyckelord :Quality assurance; BIM360 Build; Implementation; HVAC production; Digitization; Kvalitetssäkring; BIM360 Build; Implementering; VVS-produktion; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Digitalisering av byggbranschen har ökat succesivt de senaste åren i takt med att nya effektiva BIM-verktyg lanseras på marknaden. Med ny teknik effektiviseras föråldrade metoder och kvalitetssäkringen förbättras. BIM som verktyg i produktionsstadiet är ej lika utpräglat som i andra skeden av ett byggprojekt. LÄS MER

 2. 2. Automating synthetic trip data generation for an agent-based simulation of urban mobility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Paul Dos Santos; [2019]
  Nyckelord :Geography; GIS; Agent-based Modelling; Simulation Science; Network Modelling; Simulation of Urban Mobility; Emissions; Environmental Modelling; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This paper explores the use of an automated pipeline to construct synthetic (artificially derived) trip data from aggregate socio-demographic sources to build a simulation of individual vehicles interacting with one another. The study shows that quality data sources are required in order to do this effectively and accurately. LÄS MER

 3. 3. FLERVÅNINGSHUS MED TRÄSTOMME : En undersökning av utformningsprocessen för detaljlösningar i trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Albin Lundberg; Pontus Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Multi-story wooden construction WMC ; cross-laminated timber CLT ; glued laminated timber glulam ; detailed technical solutions; construction planning; development of wood construction; improvement process; environmental effect; Flervåningshus i trä; korslaminerat trä KL-trä ; limträ; detaljlösningar; projektering; utveckling av träbyggande; förbättringsprocess; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Multi-story wood frame construction is a highly relevant topic today because of the need to continue to develop the relatively new building technique to create a sustainable way to keep constructing new buildings. Because the use of wood as a frame material in multi-story buildings is still new, there are still issues that come with the choice to use it. LÄS MER

 4. 4. Förbättrad byggarbetsmiljösamordning : Arbetsmiljöarbetet under planering- och projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Juhamatti Huoviala; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to highlight the important work done by the planning and design coordinator for the construction environment in the early stages, and the significance of this for improving the working environment throughout the project. This work will be conveyed to the construction and installation work coordinator, whose task is to build on the work that has begun. LÄS MER

 5. 5. Införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Brette; Jonathan Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala Hjälpmedel; Implementering; Kunskapsöverföring; Byggproduktion; Produktionsfasen;

  Sammanfattning : Digitaliseringstakten inom svensk byggindustri är låg, speciellt under produktionsfasen i ett byggprojekt. Flera studier visar på fördelar med att använda mer digitala hjälpmedel, exempelvis BIM samt digital ärendehantering på byggarbetsplatserna. LÄS MER