Sökning: "Installation"

Visar resultat 1 - 5 av 1601 uppsatser innehållade ordet Installation.

 1. 1. Generatorinstallation M/S Calmare Nyckel : Nödkraftförsörjning på sjöfartshögskolansskolfartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Tobias De Teilmann; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On board the M/S Calmare Nyckel, during normal operation in open water. It isonly one of the generators, and the main engine in operation. At present, the mainengine on the Calmare Nyckel is not equipped with a shaft generator. LÄS MER

 2. 2. Development of methods and software for rapid quality control in fluoroscopy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Majid Khosamadi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Fluoroscopy is a common imaging technique which uses X-ray to derive a real time imaging of patient anatomy to determine diagnosis and positioning of patients for interventional procedures. It is therefore important that the fluoroscopy systems maintain their performance. LÄS MER

 3. 3. Geochemical tracing of Arsenic sources in groundwater at the remediated Storliden mine, Skellefte district

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Edvardsson; [2021]
  Nyckelord :Arsenic; groundwater; Sulfide oxidation; Arsenopyrite; Storliden; remediation; Arsenik; grundvatten; sulfidoxidation; Arsenikkis; Storliden; efterbehandling;

  Sammanfattning : The Swedish mining industry has changed from the historical situation with several smaller mines to the present situation with a few, bigger mines. This results in presence of abandoned mines around Sweden. Remediation of mines is regulated by legislation and the present demands are considerably higher than it was some decades ago. LÄS MER

 4. 4. LCA of Low-temperature District Heating Network Components

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Nils Olsson; [2021]
  Nyckelord :District Heating; LCA; Life Cycle Assessment; Pipes; Environment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Following the development of new materials and the continuous technical progress made in the construction and energy industries, district heating as a concept finds itself on the brink of a generational shift. One of the pioneering projects leading the way is the creation of Brunnshög, an modern and sustainable district under construction in the north-eastern end of the city of Lund, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Värmekameror för extern detektion – En fallstudie av värmekameror och tillämpningen vid kulturhistorisk bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Green Pettersson; Erik Söderling; [2021]
  Nyckelord :Extern detektion; värmekamera; kulturhistorisk bebyggelse; trähusbebyggelse External detection; thermal camera; cultural heritage buildings; wooden houses; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns flertalet olika externa detektionssystem som kan tillämpas vid kulturhistorisk bebyggelse. Värmekameror är en detektionslösning som kan användas, dock råder brist på tillgänglig dokumentation gällande hur de tillämpas och fungerar i dessa områden. LÄS MER