Sökning: "Installationer"

Visar resultat 11 - 15 av 192 uppsatser innehållade ordet Installationer.

 1. 11. Energisimuleringar av trapphus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jessika Lampa; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; inomhustemperatur; värmeläckage; installationer; simulering; IDA ICE; parameterstudie;

  Sammanfattning : Ett varmt trapphus tyder på att det sker oavsiktligt värmeläckage någonstans i byggnaden. Det är av vikt att ta reda på orsaken till värmeläckaget för att kunna minska energiförluster. I Lindbäcks flervåningshus finns trapphus som är för varma än vad de är tänkt att vara. LÄS MER

 2. 12. Dimensionering och optimering av ett solcellssystem för en industribyggnad i Mellansverige : En simuleringsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Christine Östlund; [2019]
  Nyckelord :solar cells systems; optimization; dimensioning; metal processing industries; economical profitability; environmental quality index; solcellssystem; optimering; dimensionering; industri inom metallbearbetning; ekonomisk lönsamhet; miljökvalitetsvärde;

  Sammanfattning : Vid omställningen till förnybara energisystem är solkraften som energikälla ett möjligt alternativ, för att uppnå klimat och energimålet med 100% förnybar energiproduktion år 2040. Detta är något regeringen eftersträvar genom infört bidrag i form av subventioner och skattereduktion vid installation av solceller. LÄS MER

 3. 13. Datalogger för system på vattennätet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sebastian Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Datalogger; Givare; Server; Visualisering; Mikrokontroller; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens industri finns en önskan om att samla in data från många typer av anläggningar och installationer. Denna data används generellt för att övervaka och utveckla, men det är inte alltid lätt att hitta system som erbjuder precis vad som önskas. LÄS MER

 4. 14. Electric Cars for Balancing Variable Power on Gotland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Hampus Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Smart Charging; Scheduled Charging; Vehicle-to-Grid; Smart Grid; Balancing Variable Power; Wind Power; Participation; Electric Vehicles; Gotland; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The share of renewable power grows in the generation mix, wielding promises of substituting traditional CO2-intensive power production. In combination with the trend towards electrification of transport, opportunities are emerging to use electric vehicles for balancing the variability of the renewable power sources. LÄS MER

 5. 15. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wetterborg; [2018]
  Nyckelord :tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. LÄS MER