Sökning: "Installationer"

Visar resultat 6 - 10 av 202 uppsatser innehållade ordet Installationer.

 1. 6. Utmaningen att designa en pedagogisk mobilapplikation : Ett designförslag till en mobilapplikation för installation av inomhuspositionering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :inomhuspositionering; senion; interaktionsdesign; instruktionsdesign; informationsdesign; installationsapplikation;

  Sammanfattning : Senion AB gör idag installationer av inomhuspositionering över hela världen och idag utförs de allra flesta installationerna av personal som flyger dit. På lång sikt är det nödvändigt att kunden kan göra installationer eller i alla fall mindre justeringar utan att personal behöver skickas dit. LÄS MER

 2. 7. Brandskydd efter tid - Uppfylls funktionen av brandskyddsinstallationer efter tid de krav som förutsätts vid nybyggnation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Felix de Dardel; [2019]
  Nyckelord :brand; brandingenjör; brandskydd efter tid; byggnadtekniskt brandskydd;

  Sammanfattning : Nya byggnader konstrueras och uppförs dagligen i Sverige. Då utvecklingen går framåt blir personer mer specificerade inom olika byggnadstekniska områden och tidsramarna för byggnation blir allt stramare. LÄS MER

 3. 8. BYGGNADSTEKNISKA LÖSNINGAR VID PÅBYGGNAD AV BOSTÄDER PÅ PARKERINGSHUS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Stina Lans; Albin Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Densification; Three-dimensional building; 3D Building; Roof stacking; Parking garage; Construction reinforcement; BBR; Förtätning; Tredimensionell fastighetsbildning; 3D-Fastighetsbildning Våningspåbyggnad; Parkeringshus; Parkeringsgarage; Förstärkningsarbete; BBR;

  Sammanfattning : Syfte: I Sverige råder det en stor bostadsbrist. En lösning för att skapa nya bostäder i tätbebyggda områden är vertikal förtätning. Detta kan ske via våningspåbyggnad av bostäder på parkeringshus. Denna typ av påbyggnad ställer dock krav på den befintliga byggnaden. LÄS MER

 4. 9. Modelling the performance of heat pump systems for single-family house applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mar Coronado Pons; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ground source heat pumps (GSHP) extracting the heat through borehole heat exchangers (BHEs) are an extremely efficient way to provide heating. Their performance is affected by the temperature of the thermal source: the ground; the higher it is the temperature of the ground, the higher their performance. LÄS MER

 5. 10. Economic MPC for a Flemish household with PV and a heat pump

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vicenc Calduch Jornet; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy consumption of the building sector accounts for 40% of the global use, most ofwhich are employed for Heating, Ventilation, and Air-Conditioning, together with WaterHeating. In 2016, the European residential sector represented 25.4% of the final energyconsumption with households using up to 80% of it to meet the heating demands. LÄS MER