Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 2. 2. Effektivisera byggprocessen genom att engagera samtliga aktörer i samordningsarbetet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Strömberg; Marcus Holm; [2018]
  Nyckelord :samordning; installationssamordning; effektivisera; byggprocessen;

  Sammanfattning : Idag byggs det enormt mycket i Sverige, över hela landet men speciellt i städerna. Det byggs bostadsområden, affärsområden, industriområden, infrastruktur och annat för att skapa morgondagens samhälle. Det är under stor tidspress och konkurrens som byggnadsprojekt utförs. LÄS MER

 3. 3. Installationskrockar i ett ROT-Projekt

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Natnael Bashay; Roubin Nawfal; [2017]
  Nyckelord :clash; ROT; laser meter; 3D-laserscanner; BIM; krock; ROT; lasermätare; 3D-laserskanner; BIM; projektering;

  Sammanfattning : Att utföra installationer i ett ROT-projekt är mer komplicerat än vid nyproduktion. I ROT-projekt möter installatören gamla svårlästa handlingar som oftast inte stämmer med verkligheten. LÄS MER

 4. 4. BIM i produktion - Var står vi idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Isabell Magnusson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodellering; implementering; 3D; kollisionskontroll; samordning; visualisering; detaljeringsgrad; utbildning; ekonomi; tid; intresse.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger hur BIM i dagsläget används ute på arbetsplatserna samt vad det är som behöver förändras för ett ökat och mer effektivt användande av BIM i produktion. Studien visar att man snarare arbetar med 3D än med BIM, då modellen har ett ytterst begränsat eller obefintligt informationsinnehåll. LÄS MER

 5. 5. Samordning av konsultdiscipliner i projekteringsskedet : En studie av Projektgaranti AB:s verksamhetssystem

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Johan Hausmann; Rachel Marzban; [2015]
  Nyckelord :Coordination; Business systems; Installation Coordination; Installations; consultants and Communication; Samordning; Verksamhetssystem; Installationssamordning; Installationer; Konsulter; Kommunikation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes för Projektgaranti ABSyftet med examensarbetet var att granska förutsättningarna för samordning och kommunikation mellan olika konsultdiscipliner inom projekteringsskedet. Vidare utvärderades och granskades de olika projektens utförande i avseende dokumentation i förhållande till rutiner och verksamhetsguidens anvisningar. LÄS MER