Sökning: "Instant Messaging"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Instant Messaging.

 1. 1. Linguistic Differences in Real Conversations: Human to Human vs Human to Chatbot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eirini Silkej; [2020-03-02]
  Nyckelord :engelska; English learner; Natural language processing; Artificial Intelligence; AI; Linguistics and AI; Text messaging; Instant Messaging; IM; Chatbot; Mitsuku; Computermediated communication; CMC;

  Sammanfattning : This study investigates how students communicate in writing when they know thattheir conversational partner is a human being in comparison to how they communicate whenthey know their partner is a chatbot. The participants are upper secondary students of English. LÄS MER

 2. 2. The use of instant messaging applications among swedish students and their security awareness

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henok Tesfazion; [2020]
  Nyckelord :encryption; privacy; security; instant messaging; IM;

  Sammanfattning : Instant Messaging Mobile (IM) applications are now ubiquitous and predominant in most person-to-person communications, especially intimate and sensitive conversations. This growing popularity of instant messaging is linked directly to the characteristics of speed, immediate and convenience that an IM holds which is a strong appeal for anyone that wants to communicate and collaborate in real-time with others. LÄS MER

 3. 3. Designing for Cognitive DisabilityHow FlexiChat Affects the Accessibility of Instant Messaging

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Nystedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis an Instant Messaging application named FlexiChat, suited for adolescents in special needs school, has been developed and evaluated. Communication is based on symbols instead of text and uses the Flexiboard as main input device to accommodate the cognitive limitations of the user group. LÄS MER

 4. 4. Influencer: Vän eller förebild? : En kvalitativ intervju- och bildanalysstudie om ungdomar och influencers i sociala medier

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Maria Romare Strandh; [2018]
  Nyckelord :Influencers; adolescents; social media; Sweden; Influencers; ungdomar; sociala medier; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ungdomar och influencers i sociala medier. Syftet är att studera hur ungdomar beskriver influencers, hur deras relation till influencers ser ut och vilken roll influencers har i ungdomars liv. LÄS MER

 5. 5. Feedback-funktionalitet i instant messaging: en designstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Davrin; Karolin Valaszkai; [2018]
  Nyckelord :instant messaging; läskvittens; läskvitto; messenger; senast aktiv; read receipts; ux; ux-design;

  Sammanfattning : Studien undersöker Facebooks instant messaging-applikation Messenger med syfte att lokalisera de komponenter som skapar friktion i kommunikationsflödet mellan sändare och mottagare för att i sin tur undersöka hur dessa kan reduceras för att optimera gränssnittets samtliga funktionaliteter. Tidigare forskning visar att feedback-funktioner som berättar för användaren när meddelanden är lästa och när andra användare är aktiva skapar ett så kallat “social pressure” som gör att mottagaren känner sig pressad till att svara och sändaren är angelägen om att få svar. LÄS MER