Sökning: "Instant Messaging"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Instant Messaging.

 1. 1. Linguistic Differences in Real Conversations: Human to Human vs Human to Chatbot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eirini Silkej; [2020-03-02]
  Nyckelord :engelska; English learner; Natural language processing; Artificial Intelligence; AI; Linguistics and AI; Text messaging; Instant Messaging; IM; Chatbot; Mitsuku; Computermediated communication; CMC;

  Sammanfattning : This study investigates how students communicate in writing when they know thattheir conversational partner is a human being in comparison to how they communicate whenthey know their partner is a chatbot. The participants are upper secondary students of English. LÄS MER

 2. 2. Designing for Cognitive DisabilityHow FlexiChat Affects the Accessibility of Instant Messaging

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Nystedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis an Instant Messaging application named FlexiChat, suited for adolescents in special needs school, has been developed and evaluated. Communication is based on symbols instead of text and uses the Flexiboard as main input device to accommodate the cognitive limitations of the user group. LÄS MER

 3. 3. Influencer: Vän eller förebild? : En kvalitativ intervju- och bildanalysstudie om ungdomar och influencers i sociala medier

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Maria Romare Strandh; [2018]
  Nyckelord :Influencers; adolescents; social media; Sweden; Influencers; ungdomar; sociala medier; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ungdomar och influencers i sociala medier. Syftet är att studera hur ungdomar beskriver influencers, hur deras relation till influencers ser ut och vilken roll influencers har i ungdomars liv. LÄS MER

 4. 4. Feedback-funktionalitet i instant messaging: en designstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Davrin; Karolin Valaszkai; [2018]
  Nyckelord :instant messaging; läskvittens; läskvitto; messenger; senast aktiv; read receipts; ux; ux-design;

  Sammanfattning : Studien undersöker Facebooks instant messaging-applikation Messenger med syfte att lokalisera de komponenter som skapar friktion i kommunikationsflödet mellan sändare och mottagare för att i sin tur undersöka hur dessa kan reduceras för att optimera gränssnittets samtliga funktionaliteter. Tidigare forskning visar att feedback-funktioner som berättar för användaren när meddelanden är lästa och när andra användare är aktiva skapar ett så kallat “social pressure” som gör att mottagaren känner sig pressad till att svara och sändaren är angelägen om att få svar. LÄS MER

 5. 5. Deniable Messaging Under Strong Surveillance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Deniable Encryption; Security;

  Sammanfattning : In today’s society, people are more aware of the need for encryption to keep their private information safe. Therefore chat apps like WhatsApp and Signal are popular since they allow people to talk encrypted over instant messaging. However, normal encryption might not always be enough to keep the data safe. LÄS MER