Sökning: "Institute for Propaganda Analysis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Institute for Propaganda Analysis.

 1. 1. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lina Segerström; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; propaganda; twitter; kommunikation; Institute for Propaganda Analysis;

  Sammanfattning : Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. LÄS MER

 2. 2. analysing ISIL`s propaganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :jamil walli; [2015]
  Nyckelord :ISIL; Globalization; propaganda; religious; perceptible; psychic; aura; awe; shock; projection; alienation; adversary; caliphate; radical; glocal; semiotics; CDA;

  Sammanfattning : The emergence of “the Islamic state of Iraq and the Levant” was surprising not only because of its rapid expansion geographically across Syria and Iraq, but also because of its global influence. That`s represented in its magnetic power through gravitating large numbers of Muslim youth, from almost all around the world. LÄS MER