Sökning: "Institutional Environment"

Visar resultat 1 - 5 av 338 uppsatser innehållade orden Institutional Environment.

 1. 1. Homeownership, the production of urban sprawl and an unexpected Nightingale

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marvin Sommer; [2020]
  Nyckelord :housing studies; path dependency; critical junctures; historical institutionalism; gradual change; urbanisation; suburbanisation; Australia; Melbourne; Nightingale Housing;

  Sammanfattning : Homeownership and suburbanisation are two sides of the same coin in the context of Australia. This thesis explores the housing system that facilitates homeownership under a framework of institutional path dependence and how that has facilitated spatial patterns of suburbanization in contemporary Melbourne. LÄS MER

 2. 2. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Smith; [2020]
  Nyckelord :Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Sammanfattning : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering inom svenska banker : En kvalitativ studie om hur banker uppfattar samt formar sig efter rådande krav gällande digitalisering, Kundkännedom, GDPR och PSD2

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Beatrice Dalquist; Elin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; GDPR; Know Your Customer; New Institutional Theory; Nudging; PSD2; Risk Management; Beteendeinsatser; Digitalisering; GDPR; kundkännedom; Nyinstitutionell teori; PSD2; Puffning; Riskhantering;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to examine how digitalization affects risk management procedures within Swedish banks in relation to the implementation of GDPR, PSD2 and KYC. Method: The empirical result is due to semi-structured interviews with four bank representatives from the Swedish bank sector as well as three representatives from the Swedish RegTech industry. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Waste Management : Identifying and Analysing the Present and Future Waste Situation in Linga Linga

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julia Gunnarsson; Emma Fält; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inadequate waste management has become a global concern during the last decades due to an increasing population and economic growth. When a larger amount of people get access to new types of waste the potentially harmful waste streams are increasing in both cities and rural communities. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevda hinder och möjligheter beträffande fysisk aktivitet : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Evbäck Cabrera; [2020]
  Nyckelord :Nurses; Physical activity; Factors; Barriers; Facilitators; Sjuksköterskor; Fysisk aktivitet; Påverkansfaktorer; Hinder; Möjligheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjuksköterskor har ett arbete med tung belastning och en psykosocialt krävande arbetsmiljö, detta genererar i en ökad risk för sjukskrivning. Hälso- och sjukvården är den arbetsgrupp som är i topp bland sjukskrivningar. LÄS MER