Sökning: "Institutional Memory"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Institutional Memory.

 1. 1. Vad lär vi oss av teamet? : En studie av teamarbete och att behålla kunskap i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Institutional Memory; Organizational Memory; Knowledge Transfer; Teams; Teamwork;

  Sammanfattning : Alla typer av organisationer är beroende av den kunskap dess medlemmar besitter, samtidigt som kunskap för företag har kommit att bli allt mer av ett konkurrensmedel. För att en organisation ska kunna behålla kunskap krävs att det finns såväl en metod för att förmedla kunskap mellan medlemmar som för att behålla kunskap när medlemmar lämnar organisationen. LÄS MER

 2. 2. Barriers to Crisis-induced Learning within a Public Agency : A process-tracing plausibility probe of obstacles to MSB:s learning from the forest fire in Västmanland 2014

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Louise Tegneborg; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Crisis-induced learning; Organizational learning; Crisis management; Obstacles to organizational learning;

  Sammanfattning : After the devastating forest fire in the Swedish region of Västmanland in 2014, numerous investigations and evaluations suggested measures to improve the Swedish crisis management and preparedness. Yet, after a new wave of severe forest fires in 2018, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) concluded that the lessons from 2014 had not been sufficiently implemented, since several issues reoccurred. LÄS MER

 3. 3. Rebalancing 2.0-A Macro Approach to Portfolio Rebalancing

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Rawand Sultani; [2020]
  Nyckelord :Statistics; Applied Mathematics; Financial Mathematics; Rebalancing; Asset Allocation; Monte-Carlo; Backtesting; Makro; Statistik; Tillämpad matematik; Finansiell matematik; Rebalansering; Tillgångsallokering; Monte-Carlo; Backtesting; Makro;

  Sammanfattning : Portfolio rebalancing has become a popular tool for institutional investors the last decade. Adaptive asset allocation, an approach suggest by William Sharpe is a new approach to portfolio rebalancing taking market capitalization of asset classes into consideration when setting the normal portfolio and adapting it to a risk profile. LÄS MER

 4. 4. Organizational Politicking: An Empirical Study on its Application to Communication Practitioners

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lisa Kenny; [2019]
  Nyckelord :Organizational Politics; Communication management; Tactics; Impression Management; Second-order management; Influence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organizational politicking (OP), otherwise known as workplace politics has for many decades been a deeply subverted topic in the management literature due to its widely negative credo. This study aims to investigate OP and its uncharted utilization within the communication profession drawing upon the empirical foundation of 15 qualitative in-depth interviews with communication practitioners in varying roles. LÄS MER

 5. 5. (Un)learning the Lebanese Past: Envisioning History Education for the “Next Generation”

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Mina Augestad Fossum; [2018]
  Nyckelord :history education; reconciliation; Lebanon; post-conflict; memory cultures; Social Sciences;

  Sammanfattning : In view of its complex demographic composition and the lingering controversies on recent civil war historiography, Lebanon provides a unique case of education in a post-conflict context. The absence of a common Lebanese national history curriculum puts individual history teachers under significant pressure. LÄS MER