Sökning: "Institutional convergence"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Institutional convergence.

 1. 1. ”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Jeanette Jäderlund; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalization; Public sector; Governance; Institutional convergence; Digital transformation; Digitalisering; Offentlig sektor; Styrning; Institutionellt tryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsorganisation på arkiv och bibliotek : en studie om metadata beskrivande queert innehåll ur ett teoretiskt konvergerande perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Felix Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Knowledge organization; knowledge organization systems; metadata; archives; libraries; theoretical convergence; queer theory; institutional theory; Nationell arkivdatabas; NAD; Libris; ALM; Master’s thesis; archival science; information science; Gephi. Kunskapsorganisation; kunskapsorganisatoriska system; arkiv; bibliotek; teoretisk konvergens; queerteori; institutionell teori; ABM; masteruppsats; arkivvetenskap; informationsvetenskap; Gephi.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : With an increasing amount of literature on the convergence of archives and libraries as a point of departure, this thesis examines how archives and libraries respectively assign metadata to informational resources with queer content. Thereby, the thesis contribute to a theoretical convergence between the two institutions. LÄS MER

 3. 3. All That Glitters Is Not Gold: An exploratory study into converging and diverging stakeholders perceptions of sustainability reporting

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Seline van de Wouw; Natali Bremer; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; EU Dir 2014 95; Global Reporting Initiative; Stakeholder theory; Stakeholder salience; Institutional theory; Isomorphic pressures; Normativity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to critically explore how a regulatory, community and organizational stakeholder perceive their role in the context of sustainability reporting as well as identify convergence and divergence between these different stakeholder perceptions. Methodology: We chose a qualitative-abductive approach to our case study of sustainability reporting by interviewing three stakeholders representing three different stakeholder perspectives. LÄS MER

 4. 4. The Social Representation of Populism in Europe : A cross-sectional case study of populist supporters across four European states.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mohammad Ameer Hassan Farooq; [2019]
  Nyckelord :Populist Parties; Social Representation; Identity Politics; Trust; Institutions; Democratic Deficit; The Elite;

  Sammanfattning : The following paper focuses on the relatively new rise of populism which has seen a surge across states across the western world. Populism refers to governance of and for the people, as opposed to the ruling elites. LÄS MER

 5. 5. The transfer of knowledge for renewable energy policy-making                   between Europe and Peru in the period 2006-2009 : Impacts in the Peruvian Solar Photovoltaic innovation system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aina Bruno; [2018]
  Nyckelord :climate policy; renewable energies; policy transfer; solar photovoltaic; innovation systems;

  Sammanfattning : Energy generation and use is one of the main contributors to climate change, as it is responsible for two thirds of the global greenhouse gas emissions (IEA 2015). In this context, renewable energies (RE) are increasingly gaining momentum as a key driver for the transition towards a low-carbon society (REN21 2016) and a source of technological and social innovation. LÄS MER