Sökning: "Institutional impact"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade orden Institutional impact.

 1. 1. Biståndets effekt på jämställdhet och kvinnlig egenmakt - En empirisk studie av jämställdhetsinriktat bistånd till LDCs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Maja Johnsson; Sara Ogestad; [2021-07-08]
  Nyckelord :foreign aid; gender aid; gender equality; women empowerment; institutions; LDCs;

  Sammanfattning : The effectiveness of foreign aid has been an object of debate for a long time, and so has the importance of gender equality for economic development. Foreign aid in support of gender equality and women empowerment in developing countries has grown rapidly over the last few decades. Still, studies regarding the efficiency of gender aid are scarce. LÄS MER

 2. 2. Doing sustainability work in SMEs- Setting new standards, maintaining others’ - or navigating a middle way?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Andersson; Matilda Möller; [2021-06-24]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability work; Sustainability work in SMEs; Institutional work; Institutional caretaker; Institutional entrepreneur; Institutional troublemaker; Paradox of embedded agency; Isomorphism;

  Sammanfattning : Sustainability work is nowadays high on the agenda for businesses to deal with, and practicesfor how to enact sustainability have been established and institutionalized over time. However,larger companies have set the agenda for this debate, putting small and medium-sizedcompanies (SMEs) in the shadows. LÄS MER

 3. 3. ESG påverkan på noterade svenska bolags aktievärde : En kvantitativ studie under 2019 och ett turbulent 2020

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Hammarlund; Carl Stenkvist; [2021]
  Nyckelord :ESG; ESG rating; Stock price; Return; Risk; Risk-adjusted return; Performance measures; Sharpe ratio; Jensen’s Alpha; Treynor ratio; Stock market; ESG; ESG-betyg; Aktievärde; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning; Prestationsmått; Sharpekvot; Jensens Alfa; Treynorkvot; Aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiemarknaden har aldrig haft en lägre ingångströskel där internetbaserade plattformar för investeringar har ökat tillgängligheten för både privata och institutionella investerare. Den höga aktiviteten på marknaden, i samspel med diverse finanskriser de senaste decennierna, har inneburit högre volatilitet på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Den institutionella miljöns påverkan på E-betyg : En kvantitativ studie med fokus på skillnader mellan företag i industri- och utvecklingsländer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tyra Gesslin; Julia Grauers; [2021]
  Nyckelord :ESG ratings; E-score; Institutional environment; Developed and developing countries; CSR disclosures; ESG-betyg; E-betyg; Institutionell miljö; Industri- och utvecklingsländer; Hållbarhetsrapportering.;

  Sammanfattning : Syfte: ESG-betyg utgör det huvudsakliga underlaget för beslut om hållbara investeringar. För en effektiv kapitalallokering krävs därför att betygen återspeglar företags faktiska hållbarhetsprestationer. LÄS MER

 5. 5. Administrera eller agera? : En fallstudie om flera institutionella logiker i kommunal LSS-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Luisa Martelius; [2021]
  Nyckelord :Institutional logic; New Public Management; municipal disability care; Institutionell logik; NPM; LSS; funktionshinderverksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to identify if and how specific institutional logics are expressed in municipal disability care, and if so, answer if the multiple logics create tension or coherence. The research is motivated by the critique aimed towards market influences in Swedish public services, and also by the fact that disability care is understudied. LÄS MER