Sökning: "Institutional logics"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden Institutional logics.

 1. 1. Balancing relationship between academia and business community in terms of soft skills supply and demand in the labour market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anastasiia Reznikova; [2021-06-29]
  Nyckelord :Labour market; Academia; Actors; Institutional logics; Institutional complexity; Multiple institutional logics; Market logic; Professional logic; Soft skills;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Steering towards Circular Economy- A case study about how individual translation of circular economy influences a multinational corporation (MNC)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Fredrik Fock; Julia Carlsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Circular Economy; Translation; Institutional logics; Organisational change; Legitimacy; Individual motives; MNC;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. KVALITET OCH INNOVATION SKA VÄLJA OSS. Organisationskommunikation och rationalitetsprinciper. Karlstad universitetsbiblioteks forskningsfrämjande uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sabina Ostermark; [2021-02-17]
  Nyckelord :Forskningsbibliotek; neoinstitutionell teori; organisationskommunikation; Akademi; forskningsfrämjande; rationaliteter;

  Sammanfattning : Undersöker principer för rationalitet inom organisationskommunikation och effekter på universitetsbibliotekets forskningsfrämjande uppdrag. Det kunskapsförmedlande och forskningsfrämjande uppdraget på biblioteket påverkas av strukturer och prioriteringar från ryktbarhetens och produktionens principer. LÄS MER

 4. 4. Konfessionella friskolors vara eller icke-vara : En kvalitativ textanalys av den mediala debatten om konfessionella friskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Independent confessional schools; debate article; mediatization; narrative transformation process; institutional transformation process; cultural transformationprocess;

  Sammanfattning : The religious landscape in Sweden has changed in recent years as a result of secularization processes, individualization, and migration. This has led to religion occupying new places in society and one such place is media. LÄS MER

 5. 5. Folkbibliotek i coronakris : tillgänglighet, legitimitet och förväntningar under covid-19-pandemin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jens Zingmark; Karin Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :Library; Information; Accessibility; Digital Participation; Digital Divide; Library managers; Covid-19; Pandemic; Organization; New Institutionalism; Ethnomethodology; Public libraries; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this Master’s thesis we examine why public libraries, in different municipalities in the same city region, have chosen to make different decisions regarding the libraries accessibility during the covid-19 pandemic. These institutions are forced to show evidence of adaptability and competence to handle a situation of an unpredictable crisis with rapid turns and major consequences as a result. LÄS MER