Sökning: "Institutionellt tryck"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Institutionellt tryck.

 1. 1. ”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Jeanette Jäderlund; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalization; Public sector; Governance; Institutional convergence; Digital transformation; Digitalisering; Offentlig sektor; Styrning; Institutionellt tryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Framtiden är självorganiserad? : Så ett frö och få det att växa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Alfredsson; Rebecca Farrensteiner; [2020]
  Nyckelord :Art Lab Gnesta; The self-organized; art; artists; artistic practice; artistic organization; the art world; cultural professional logic; institutional theory; institutional change; institutional logic; micro-resistance; sustainability; self-organization; Art Lab Gnesta; De självorganiserade; konst; konstnärer; konstnärlig praktik; konstnärlig organisering; konstvärlden; kulturprofessionell logik; institutionell teori; institutionell förändring; institutionella logiker; mikro-motstånd; hållbarhet; självorganisering;

  Sammanfattning : Background: Since the 1980s, society has been hit hard by economization and deprofessionalization through neoliberal abstract forms of governance. Control is achieved by measuring efficiency through simplified models. The demand for measurability has also hit the art field where administration and paperwork have increased. LÄS MER

 3. 3. Valberedningen: dolda makthavare och kontrollägarens andra hand : - En studie om kontrollägarens inflytande i svenska valberedningar och deras påverkan på styrelsens sammansättning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jennie Karlsson; Rebecka Hultén; [2020]
  Nyckelord :Control owners; Owner identities; Nomination committee; Female representation on the board; Formal and informal power; Institutional pressure; Networks for board nomination.; Kontrollägare; Ägaridentiteter; Valberedning; Kvinnlig representation i styrelsen; Formell och informell makt; Institutionellt tryck; Nätverk för styrelsenominering;

  Sammanfattning : Titel: Valberedningen: dolda makthavare och kontrollägarens andra hand - En studie om kontrollägarens inflytande i svenska valberedningar och deras påverkan på styrelsens sammansättning Bakgrund: Tidigare forskning undersöker hur olika individuella egenskaper hos valberedningens ledamöter påverkar styrelsens sammansättning genom homosocial reproduktion. Utifrån att bolagens kontrollägare i flertalet fall finns representerad i valberedningen finns det möjligheter att även kontrollägarens närvaro har betydelse för vilka styrelsemedlemmar som nomineras. LÄS MER

 4. 4. RPA i offentlig sektor : Översättning av institutionella logiker och lokala idéer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Ohlström; Oscar Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Institutional logics; translation; Scandinavian institutionalism; RPA; institutional complexity;

  Sammanfattning : Rapid technological development and change in modern society is unprecedented in history.Digitalization and automation of business processes is widely seen as a way of streamliningorganisations and changing institutional settings in them. LÄS MER

 5. 5. Mål för god ekonomisk hushållning – en studie om kommuners uppfyllelse av finansiella mål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sandra Garis; [2018-08-24]
  Nyckelord :god ekonomisk hushållning; institutionellt tryck; målstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för om och varförkommuner inte lyckas uppfylla sina finansiella mål för god ekonomiskhushållning. Syftet är också att försöka förstå hur kommunerna harreagerat på det institutionella trycke som lagstiftningen om godekonomisk hushållning innebär. LÄS MER