Sökning: "Institutionen för historia och samtidsstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Institutionen för historia och samtidsstudier.

 1. 1. Den turkiska pressens fragmenterade syn på Europa : En kvalitativ studie om synen på Europa i turkiska dagstidningar

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Asude Ayata; [2019]
  Nyckelord :Turkish News Media; Discourse; Nationalism; European identity;

  Sammanfattning : The following study is aimed to evaluate the views of the Turkish News Media on Europe by analysing news articles derived from six Turkish daily newspapers with different political and ideological stances. Following are the questions of the study; What are the discourses on Europe in news articles of six Turkish daily newspapers? How are the discourses on Europe expressed, culturally respectively politically? In order to achieve this aim, a postcolonial standpoint on nationalism has been implemented alongside its critical view on orientalism. LÄS MER

 2. 2. En farlig idé? : Debatten om allmän rösträtt i det brittiska parlamentet, 1839-1848

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Samuel Jones; [2019]
  Nyckelord :allmän rösträtt; England; Storbritannien; parlamentarisk debatt; demokrati; Chartism; 1800-talet.;

  Sammanfattning : Great Britain’s road to universal suffrage was a long one. Much attention has been paid by historians to the moments of great legislative reform, but less to the idea behind them. History is, however, also about the journey to such moments and how ideas gain or lose traction in society. LÄS MER

 3. 3. Olika - eller - lika : "Våra stadsdelar ser olika ut och det är bra"Framställningen av norra och södra Botkyrka genom kommunalt områdesbaserat utvecklingsarbete.

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Hanna Sandberg Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Botkyrka municipal; local development work; local development programmes; discourse analysis; postcolonial theory; citizens; physical and natural environment; neoliberal rhetoric policies;

  Sammanfattning : In this qualitative ethnological study I explore the local development work undertaken by the municipal Botkyrka, located south of Stockholm. The material is primarily based on the municipals development programs and interviews with officials from the municipal working with local development. LÄS MER

 4. 4. Religiösa friskolor i Sverige : En kvalitativ argumentationsanalytisk undersökning av argumenten som presenterats av partipolitiska aktörer i debatten om religiösa friskolor efter Socialdemokraternas uttalande om att förbjuda religiösa friskolor

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Majckel Yakoub; [2018]
  Nyckelord :Religion; religiösa friskolor; debatt; argumentationsanalys; intertextualitet;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats har i syfte att lista de argument som presenterats av partipolitiker i debattartiklar där de debatterat för eller emot religiösa friskolor efter Socialdemokraternas uttalande om att förbjuda religiösa friskolor den 13 mars 2018. Undersökningen avgränsas till debattartiklar skrivna av partipolitiker under perioden 13 mars 2018 fram till den 24 april 2018 och med hjälp av sannolikhetsurval avgränsas analysen till totalt fyra debattartiklar, två för- respektive emot religiösa friskolor. LÄS MER

 5. 5. "De får bulta lite mer på porten" : En postkolonial studie om prästers syn på asylsökande som konverterar till kristendom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Annie Wernersson; [2017]
  Nyckelord :asylsökande; konvertera; Svenska kyrkan; postkolonialism; den andre;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur präster ser på asylsökande som konverterar till kristendom. Den ämnar även studera hur prästerna talar om de asylsökande, hur de ser på de asylsökandes aktörskap, om de förändrar eller reproducerar maktordningen de finns i samt hur de ser på sin egen roll i processen. LÄS MER