Sökning: "Institutionsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Institutionsvård.

 1. 1. Eftervård för institutionsplacerade ungdomar : Övergången mellan institutionsvård och självständighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Jönsson; Therese Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Institutionsvård; ungdomar; övergång; självständighet;

  Sammanfattning : Studien är genomförd med syftet att belysa problemområdet eftervård för institutionsplacerade ungdomar, utifrån professionellas erfarenheter och upplevelser. Studien har en hermeneutisk metodologisk utgångspunkt med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. "SiS är inte en bra plats för barn att vara på" : En kvalitativ studie om upplevelser av SiS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Helena Al-tamimi; Emily Tiedemann; [2020]
  Nyckelord :Juvenile Crime; Recidivism; Residential Care; SiS; Compulsory Treatment; Ungdomsbrottslighet; Återfall; Institutionsvård; SiS; Tvångsvård;

  Sammanfattning : "SiS is not a good place for children" is a qualitative study aimed at investigating institutional care and the treatment work that takes place with criminal and convicted youth in Sweden. The study is focused on investigating the importance of the treatment work at the institutions and what impact it has for the target group. LÄS MER

 3. 3. SiS ungdomar- offer och förövare : En diskursanalys av hur ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse framställs i svensk media.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Anna Kling; Ann-Christin Hallinder; [2020]
  Nyckelord :Institutionalization; residential care; secure units; State Institutional Board s special youth homes; youth; newspaper; discourse analysis; Foucault; Institutionsvård; Statens institutionsstyrelse; ungdomar; tidningsartiklar; diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i tidningsartiklar är syftet med denna studie att finna framträdande diskurser kring ungdomar som är placerade inom Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem, SiS. Tidningsartiklarna som användes i studien är hämtade från dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. LÄS MER

 4. 4. Institutionsvård behöver inte vara den enda lösningen : En kvalitativ intervjustudie om ungdomars perspektiv på hemmaplanslösning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Danait Naizghi; Lovisa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med ungdomar som har ett brottsligt beteende : En kvalitativ studie om SiS-personalens upplevelser och erfarenheter av återanpassning och smittoeffekter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Caroline Siljendal; Josefin Stenvall; [2019]
  Nyckelord :Institution; Staff; Youth; Crime; Impact; Reintegration; Institution; Personal; Ungdomar; Kriminalitet; Påverkan; Återanpassning;

  Sammanfattning : Det vetenskapliga problemet som föreligger handlar om att institutionsvård inte visar de goda resultat det avser att göra. Ungdomar lär sig istället mer om kriminalitet under placeringstiden. LÄS MER