Sökning: "Instruerande"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Instruerande.

 1. 1. Stödjande anpassningar vid ensemblespel : Ensembleundervisning med en grupp inom autismspektrum och en högstadieensemble.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristoffer Lempiäinen; [2021]
  Nyckelord :ensemblespel; autismspektrum; ledarskap; ensemble; anpassning; specialpedagogik; didaktik. scaffolding;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på ämnet ensemblespel, och handlar huvudsakligen om lärarens didaktiska val vid detta. I teorikapitlet har jag övergripande beskrivit didaktik, specialpedagogik respektive gruppsykologi. Arbetet har en sociokulturell synvinkel som grund vilken också analysen utgår från. LÄS MER

 2. 2. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Marika Erkkilä; [2021]
  Nyckelord :häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. LÄS MER

 3. 3. Klassrumsinteraktion och skrivdiskurser i samhällskunskap i Gymnasieskolans Språkintroduktionsprogram – en språkdidaktisk studie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Björn Hagström; [2020-06-11]
  Nyckelord :nyanlända elever; klassrumsinteraktion; andraspråk; Språkintroduktion; Bernstein; SFL; skrivdiskurser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och analysera interaktionsmönsterutifrån två lärares undervisning i samhällskunskap på Språkintroduktionsprogrammet.Vidare undersöker jag skrivhändelser och skrivpraktiker och dess syften iundervisningen. LÄS MER

 4. 4. ”min andra önskan är att du inte gör så många ’(text)’ jag blir lite störd av det” : En jämförande studie om hur elever i årskurs 4 skriver och använder sig av skriftlig kamratrespons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alva Frandsen; Frida Sörquist; [2020]
  Nyckelord :Kamratrespons; återkoppling; introduktion; genomgång; formativ bedömning; sakprosatext; grundskola; respons; instruerande text;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet fokuserar på kamratrespons som arbetsmetod i klassrummet. Kamratrespons är en metod som blivit alltmer aktuell i dagens undervisning och innebär att elever bli aktiva aktörer i varandras arbeten och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Frivilliga fel : den sokratiska paradoxen och Platons Staten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Einar Johansson; [2020]
  Nyckelord :Plato; Republic; Socrates; err willingly; socratic paradox; akrasia; enkrasia; arete; Platon; frivillighetsparadoxen; den sokratiska paradoxen; Sokrates paradox; Staten; frivilliga fel; Sokrates; akrasia; enkrasia; arete;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur två olika tolkningar av den sokratiska frivillighetsparadoxen ingen gör fel frivilligt påverkar möjligheten att förstå Platons dialog Staten. Min hypotes är att de två tolkningarna av frivillighetsparadoxen kastar ljus över diskussionen i Staten, och att det är nödvändigt att förstå frivillighetsparadoxens roll för att förstå vad som står på spel i Staten. LÄS MER