Sökning: "Instution"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Instution.

 1. 1. Konstruktion av monteringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Hemhagen; Niklas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Monteringsverktyg; Konstruktion; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This thesis has been done in cooperation with Lindab AB. The goal of the project is to create a tool wich aims to help the assembly of a ventilation silencer because it takes to much effort from the operators and is a non-ergonomic way of work. LÄS MER

 2. 2. KUNDVÄRDE INOM TJÄNSTEFÖRETAG : En studie som belyser likheter och skillnader inom kundvärde utifrån kunds och företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohammad Shehla; Duru Melda; [2016]
  Nyckelord :Service marketing; customer value; loyalty; disloyalty; customer orientation; marketing mix; Tjänstemarknad; kundvärde; kundlojalitet; illojalitet; kundorientering; marknadsmix;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Kundvärde inom tjänsteföretag – En studie som belyser likheter och skillnader inom kundvärde utifrån kunds och företags perspektiv Datum: 8 Jan 2016 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Instution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Melda Duru & Shehla Mohammad Titel: Kundvärde utifrån kundens och företagets perspektiv Handledare: Magnus Linderström Nyckelord: Tjänstemarknad, kundvärde, kundlojalitet, illojalitet, kundorientering, marknadsmix. Frågeställning: Hur skiljer sig kundvärdet mellan en advokatbyrå och en mäklarbyrå? Vilka är likheterna och olikheterna? Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka likheter och olikheter det finns på kundvärde mellan en advokatbyrå samt en mäklarbyrå. LÄS MER

 3. 3. Media : Terroristens medhjälpare?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Institutionen för mediestudierInstitutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Christoffer Wiklöw; [2011]
  Nyckelord :media; terrorism; 9 11; world trade center; New York Times; NYT; reporter; intervju; kvalitativ undersökning; terrorist; terrorister;

  Sammanfattning : C-uppsats kandidat 2011Title: Media – terroristens medhjälpare? Författare: Christoffer WiklöwSpråk: svenskaInstution: JMK, Stockholm Universitet En kvalitativ studie om New York Times språkbruk kring terrorism. De valda frågeställningarna blev:Hur är New York Times språkbruk kring terrorism och 9/11 2001, respektive 2011? Hur har mass-mediated terrorism-diskursen förändrats mellan året 2001 och året 2011 i New York Times nyhetsartiklar om terrorism och 9/11? Hur ser en reporter på sin roll som skribent om 9/11, och hur kommer detta att indikera på att journalisten kanske faller offer för att vara terroristens medhjälpare?Och materialet för studien blev fyra artiklar från New York Times, och en intervju med en skribent bakom en av artiklarna. LÄS MER