Sökning: "Insurance"

Visar resultat 1 - 5 av 1665 uppsatser innehållade ordet Insurance.

 1. 1. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Kågström; Olivia Zackrisson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Privat sjukvårdsförsäkring; supplementär försäkring; vårdkö; specialistsjukvård; physician induced demand; private health insurance; supplementary health insurance; access to care; specialized care;

  Sammanfattning : Private health insurance has rapidly increased during the 21st century and has become a target for political debate in recent years. Some argue that private health insurance can be a relief for the public health care system, while others claim that private insured patients buy themselves ahead in line and make the public waiting time longer. LÄS MER

 2. 2. Införandet av robotprocessautomatisering inom ett försäkringsbolag : Konsten att genomföra RPA-införandeprocessen samt definiera framgångsfaktorer för hantering av risker under resans gång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olesya Vashina; [2021]
  Nyckelord :RPA; RPA-Införandeprocess; automatisering; risker; effekter; intressenter; försäkringsbranschen; Triple-Win.;

  Sammanfattning : Användningen av Robot Processautomatisering (RPA) hos företag blir allt vanligare och det är viktigt att lyckas med RPA-införandet för att maximera syftet med automatiseringen samt undvika störningar i verksamheten.  Det uppkommer en del risker under RPA-införandet som behöver hanteras. LÄS MER

 3. 3. ”Det har inte fattats några beslut om neddragningar av assistans från regeringens sida” Språkliga strategier för undvikande av skuld i två riksdagsdebatter om LSS-krisen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Mathilda Lefin Matz; [2021]
  Nyckelord :blame avoidance; political discourse; LSS; government debate; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to investigate linguistic strategies of blame avoidance in two parliamentary debates about LSS (The Swedish Act concerning Support for Persons with Certain Functional Impairments). Focus lies upon how representatives from the government parties use linguistic strategies to avoid being made responsible for the many cases of decreased and withdrawn assistance. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Charlotte Ottoson; Anna Thuresson; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; experience; nurse; threats; violence.; Akutmottagning; erfarenheter; hot och våld; sjuksköterska; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hot och våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar är ett stort arbetsmiljöproblem. Akutmottagningen är en plats där akut sjuka och skadade patienter vårdas dygnet runt, det är en plats som ofta skapar rädsla, frustration och oro för patienter och anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Diskussioner om aktivietsersättning - En diskursanalys av riksdagsdebatten om aktivitetsersättningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Michael Kasperczyk; [2021]
  Nyckelord :Activity Compensation; Sociopolitical discourse; Social insurance; Welfare policy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The scope of this thesis was to examine how members of the Swedish Parliament construct the Swedish Activity Compensation scheme in contemporary legislative debate. This study sought to fulfil this scope by applying Laclau and Mouffe’s discourse analytical approach to fifteen records of proceedings portraying debate in the Swedish Parliament, ranging from the parliamentary year 2015/16 to 2019/20. LÄS MER