Sökning: "Insynsperson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Insynsperson.

 1. 1. Lönar det sig att ta rygg på insynspersoner? : Värderar marknaden olika beroende på befattning, storlek på bolaget och transaktionstyp?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hugo Ivars; Niklas Persson; [2020]
  Nyckelord :Finans; insynshandel; abnormal avkastning; den effektiva marknadshypotesen; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftade till att undersöka om insynshandel på den svenska marknaden genererar abnormal avkastning. Det syftades även till att undersöka vilken påverkan variablerna bolagsstorlek i form av stort och litet, insynspersonens befattning och transaktionstyp har på marknadens reaktion, mätt i abnormal avkastning. LÄS MER

 2. 2. Insynshandel i små och stora bolag - Följ insiders i små bolag - tjäna mer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Möller; [2018]
  Nyckelord :Insynsperson; insynshandel; överavkastning; effektivitet; informationsasymmetri; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om insynshandel genererar överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen kommer att skilja på stora och små bolag för att se eventuella skillnader. Metod: Med en deduktiv forskningsansats och en kvantitativ studie har effekterna av insynshandel undersökts. LÄS MER

 3. 3. Handelsförbudet för insynspersoner : En analys av art. 19 p. 11 MAR och dess funktionalitet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Bobeck; [2018]
  Nyckelord :insider trading; insider; market abuse; MAR; trading prohibition; short-swing profit rule; blackout period; clawback provision; insiderhandel; insynsperson; marknadsmissbruk; MAR; handelsförbud; short-swing profit rule; blackoutperiod; clawback provision;

  Sammanfattning : Insiderlagstiftning är ett lagstiftningsområde som de senaste decennierna kraftigt utvecklats i de flesta rättssystem. Insiderlagstiftning består oftast utav en komplex samling lagregler och inte sällan finns det i samlingen bestämmelser specifikt gällande för personer med insynsställning i börsnoterade bolag. LÄS MER

 4. 4. Vem vet mest? En eventstudie om insynspersoners avkastning på Small Cap och Large Cap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Landhager; Jakob Muhr; Jesper Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Insynspersoner; Insynshandel; Small Cap; Large Cap; Avkastning; Abnormal avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vem vet mest? En eventstudie om insynspersoners avkastning på Small Cap och Large Cap Seminariedatum: 2017-05-31 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå 15 HP Författare: Jesper Carlsson, Anna Landhager och Jakob Muhr Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Insynshandel, insynsperson, Small Cap, Large Cap, abnormal avkastning, CAAR Syfte: Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka och analysera om insynspersoner genererar abnormal avkastning (CAAR) på den svenska aktiemarknaden. Vidare kommer den eventuella abnormala avkastningen att jämföras mellan bolag listade på Small Cap och Large Cap för att undersöka om det råder skillnad mellan dem. LÄS MER

 5. 5. Hur resonerar marknaden? : en kvantitativ studie om aktiemarknadens prissättning vid publicering av insynshandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Filip Herlin; Anton Åkesson; [2017]
  Nyckelord :Eventstudie; insynshandel; abnormal avkastning; insynsperson; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Insynshandel är en vanligt förekommande företeelse på den svenska aktiemarknaden. Året 2015 genomfördes 9 996 insynstransaktioner av olika karaktär. Något som för många låter som en otillåten handling har enligt tidigare forskning visat sig vara hälsosamt för marknadseffektiviteten. LÄS MER