Sökning: "Intäkter"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade ordet Intäkter.

 1. 1. Har Baselregelverken påverkat europeiska banker?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Shima Jafari; Rebecca Granlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala finanskrisen som startade år 2007 har lett till skärpta regleringar av banker. De internationella standarderna för bankregleringar beslutas av Baselkommittén. När den finansiella krisen bröt ut var Basel II det rådande regelverket. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi : Företags motivation till en cirkulär affärsmodell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mimmi Larsson; Josefine Saulo; [2019]
  Nyckelord :circular economy; circular business model; motivation; drivers; shareholder theory; stakeholder theory; self-determination theory; cirkulär ekonomi; cirkulär affärsmodell; motivation; drivkraft; aktieägarteori; intressentteori; självbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världsekonomin har länge präglats av en linjär ekonomi, ett system som inte är hållbart och ett hot mot en framtida stabil ekonomi. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som ett mer hållbart alternativ. LÄS MER

 3. 3. Gaming for Good : Triggering do-good Excitement in a Mobile Game

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Elwar Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Interaction Design; Mobile game; Sustainability; Profit for Purpose; Persuasive games.;

  Sammanfattning : Mobile games present a great opportunity for organizations with sustainability agendas to spread their message and generate revenue towards its cause, as they are the best money generating apps. This can be done through designing so-called persuasive games. LÄS MER

 4. 4. IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder : En undersökning om hur företagens affärsmodeller påverkar intäktsredovisningen under IFRS 15

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Katarina Milic; Rebecka Pettersson; [2019]
  Nyckelord :IFRS 15; revenue recognition; business models; income-statement approach; balance sheet-based approach; matching principle; realization principle; five-step-model; control; performance obligation;

  Sammanfattning : In the late 1990s and early 2000s several revenue recognition scandals arose, which led to a discussion about the need for a new principle-based standard with a balance sheet-based approach for revenue recognition. On 1st of January 2018 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers became effective and replaced all previous revenue recognition standards and interpretations. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och problem att få sponsring : En fallstudie i Ghana

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Blom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag fick under en tremånadersperiod möjligheten att vara en del av den anrika klubben Accra Hearts of Oak i Ghana. Vid sidan av att genomföra en fältstudie, arbetade jag med att hjälpa klubben med sitt sponsorarbete. LÄS MER