Sökning: "Intäktserkännande"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Intäktserkännande.

 1. 1. IFRS 15 - ett år efter införandet : En kvantitativ undersökning om hur implementeringen av IFRS 15 har påverkat företags finansiella rapporter utifrån ett branschorienterat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filippa Waldmann; Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :IFRS 15; IAS 18; IAS 11; Revenue recognition; Business Models; The five-step model; Segment reporting; Indutry; Control; Contract; IFRS 15; IAS 18; IAS 11; Intäktserkännande; Affärsmodeller; Femstegsmodellen; Segmentrapportering; Bransch; Kontroll; Kontrakt;

  Sammanfattning : Background: Revenue recognition has been a debated issue for a long time. During the 1990s and 2000s, several critical revenue related events took place. These events led to the development of a new standard for revenues called IFRS 15"Revenue from contracts with customers". LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abid Juma; Leonardo Sarkar; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Accrual accounting; Revenue Recognition; Large Cap; Completion Method; Matching Principle; Realization Principle; Contract; Balance-based Approach; IFRS 15; Periodiserad redovisning; Intäktserkännande; Large Cap; Successiv Vinstavräkning; Matchningsprincipen; Realisationsprincipen; Kontrakt; Balansorienterat synsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problemdiskussion: Framtagandet av intäktsstandarden IFRS 15 påbörjades efter ett antal skandaler som visat på en problematik i det traditionella synsättet med att erkänna intäkter. Ett flertal debatter har uppkommit i hur den nya omfattande intäktsstandarden kommer ge effekt i redovisningen. LÄS MER

 3. 3. Intäktsredovisning av pågående arbeten : en studie inom byggbranschen i Skara och Skövde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Louise Apell; Natalie Nyborg; [2014]
  Nyckelord :Byggbranschen; redovisning; Västergötland; Västra Götaland;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen är pågående arbeten en vanlig företeelse och företag brottas ofta med problemen att göra en korrekt redovisning av dessa. I och med att det finns olika sätt att redovisa intäkter på, som ger olika utfall på resultatet, måste företag se till att redovisa så att de följer de lagar, regler och rekommendationer som finns. LÄS MER