Sökning: "Inte utan min tillåtelse : En studie om SMS-reklam från modeföretag ur ett konsumentperspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inte utan min tillåtelse : En studie om SMS-reklam från modeföretag ur ett konsumentperspektiv.

  1. 1. Inte utan min tillåtelse : En studie om SMS-reklam från modeföretag ur ett konsumentperspektiv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jeanette Finder; Cecilia Johansson; [2010]
    Nyckelord :Marknadsföring; SMS-reklam; modeföretag; konsumentperspektiv;

    Sammanfattning : Flertalet modeföretag använder sig idag av SMS-reklam, en reklamform som enligt studier uppfattas som positiv så länge som den är tillåtelsebaserad. Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall vilka skillnader som finns vad det gäller attityden till SMS-reklam och det efterföljande köpbeteendet mellan de som anser sig ha accepterat avtalen kring SMS-reklam och de som ej anser sig ha gett sin tillåtelse. LÄS MER