Sökning: "Integrated Concurrent Engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Integrated Concurrent Engineering.

 1. 1. Förbättringsmöjligheter underprojekteringen med avseende på kommunikation : med avseende på kommunikation

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellen Göransson; [2021]
  Nyckelord :communication; construction design; Big room; Integrated Concurrent Engineering; collaboration; kommunikation; projektering; Big room; Integrated Concurrent Engineering; samarbete;

  Sammanfattning : I en projektering är det många aktörer som behöver samarbeta och tillsammans med att ta fram handlingar för att producera en byggnad. Det är en komplicerad process med många infallsvinklar och åsikter som behövs ta med i beaktning innan ett välfungerande resultat kan nås. LÄS MER

 2. 2. Användningen av ICE - Samspelet mellan organisation och industri : En fallstudie av Veidekke Mälardalen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jesper Håkansson; Henric Thor; [2020]
  Nyckelord :VDC; ICE; Construction; Project-based; Diffusion; Innovation; VDC; ICE; Bygg; Projektbaserad; Diffusion; Innovation;

  Sammanfattning : To cope with the low productivity, as well as the fragmentation within the Swedish construction industry, organizations are working with technically mediated social collaboration methods. One of those methods, which have established a considerable presence within the Swedish industry, is Integrated Concurrent Engineering, ICE. LÄS MER

 3. 3. INTEGRATED CONCURRENT ENGINEERING AND APPLICABILITY TO CONSTRUCTION PROJECTS DURING DESIGN PHASE

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :DIEGO LOPE ALVAREZ; [2019]
  Nyckelord :Construction; Clients; Designers and Contractors; Integrated Concurrent Engineering; Project Management; Project Organization; Project Communication; Technology; Leadership;

  Sammanfattning : The construction sector has been struggling with low productivity issues during the last decades, mainly due to relatively low Research & Development investments compared to other industries, old-fashioned practices, and a fragmented market structure with Clients, Designers and Contractors.    The construction sector urges a digitalization revolution in order to overcome the aforementioned old-fashioned practices, but this digital revolution should go along with adequate methodologies that allow the digitalization to achieve its full potential. LÄS MER

 4. 4. Virtual Design and Construction : En studie av VDC:s påverkan på entreprenörers verksamhetssystem

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Gäfvert; [2019]
  Nyckelord :VDC; Lean Construction; BIM; ICE; Operational System; VDC; Lean Construction; BIM; ICE; verksamhetssystem;

  Sammanfattning : Byggbranschens teknikutveckling har de senaste årtiondena har introducerat många tekniskainstrument bl.a. Computer-Aided Design (CAD) och Building Information Modeling (BIM).År 2001 introducerades Virtual Design and Construction (VDC) av CIFE på Stanford som ettnytt arbetssätt som svar på den minskande produktivitet som drabbat byggindustrin. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av gränssnitt mellan Mekanik och ILS på Saab Dynamics

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Joella Korhonen; Emma Stensson; [2019]
  Nyckelord :Concurrent Engineering; Exchange of information; Current situation analysis; Qualitative analysis; Concurrent Engineering; Informationsutbyte; Nulägesanalys; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : På Saab Dynamics genomförs metodikprojektet MBD ILS & Systemsäkerhet. Metodikprojektet genomförs för att skapa optimala förutsättningar för Concurrent Engineering (CE), som i stora drag handlar om att involvera fler funktioner redan tidigt i designfasen eller konstruktionsprocessen, även kallat integrerad produktutveckling, för att på så sätt inkludera livscykelperspektivet i större utsträckning under utvecklingsprocessen. LÄS MER