Sökning: "Integrated Model"

Visar resultat 1 - 5 av 1387 uppsatser innehållade orden Integrated Model.

 1. 1. Spatial Price Equilibrium in the World Natural Gas Market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linava Lahoni; Mattias Malmgren; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Characteristic for the world natural gas market is that the markets in different continents are not completely integrated. In some cases, this leads to exceptionally large price differences. There are two reasons for this; first the technical difficulties related to shipping natural gas, second the pricing mechanism of the natural gas market. LÄS MER

 2. 2. Medel och ändamål : Om ämnesintegrerad undervisning, med musikaliska förtecken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joakim Kihlberg; [2023]
  Nyckelord :ämnesintegration; ämnesövergripande lärprocesser; undervisning; pedagogik; didaktik; lärande; holism; helhetssyn; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Skolan har enligt läroplanen ansvar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Det innebär bland annat att ge eleverna överblick och sammanhang genom att anlägga övergripande perspektiv och samordna olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet (Skolverket, 2022a). LÄS MER

 3. 3. Using a GIS to enable an economic, land use and energy output comparison between small wind powered turbines and large-scale wind farms: the case of Oslo, Norway.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Colin Potter; [2023]
  Nyckelord :Geography; GIS; Wind power; Renewable energy sources; urban wind energy; urban areas; planning; vertical axis wind turbines; comparative studies; urban integrated energy systems; Oslo; Roan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Responding to an identified knowledge gap, the study aims to determine if smaller wind turbines located on top of existing urban buildings are more resource efficient (land utilization and economically) than large scale wind farms. To answer this question, using a GIS, the resource efficiency of the Roan wind farm in Northern Norway was compared to a theoretical modeled installation of small-scale wind turbines on top of buildings within a 2km radius study zone in central Oslo. LÄS MER

 4. 4. Monte Carlo Localization with Hilbert maps as Likelihood Fields

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALEXANDER WALLÉN KIESSLING; [2023]
  Nyckelord :Localization; Monte Carlo; Mapping; Hilbert maps; Observation Likelihood model.; Lokalisering; Monte Carlo; Kartläggning; Hilbert kartor; Sensor modell.;

  Sammanfattning : This work focuses on using sparse Hilbert maps as continuous likelihood field observation models, instead of utilizing traditional beam observation models. This observation model is integrated with a Monte Carlo Localization scheme, and localization is simulated in randomly generated 2D mazes. LÄS MER

 5. 5. Smärta, kunskap och delaktighet : en litteraturstudie om preoperativ undervisning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :David Rydenlund; Erik Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Postoperative pain; Patient education; Person-centredness; Preoperative anxiety; Postoperative anxiety; Patientundervisning; Personcentrering; Postoperativ oro; Postoperativ smärta; Preoperativ oro;

  Sammanfattning : Bakgrund   Många patienter upplever idag måttlig till svår smärta under det postoperativa förloppet och smärta är den största orsaken till oro hos patienter inför ingrepp. Moderna behandlingsriktlinjer rekommenderar en multimodal strategi där farmakologiska och icke-farmakologiska metoder kombineras för att ge bäst smärtstillande effekt. LÄS MER