Sökning: "Integrated Pest Management"

Visar resultat 21 - 25 av 25 uppsatser innehållade orden Integrated Pest Management.

 1. 21. Evaluation of Integrated Pest Management (IPM) adoption in potato production using the Sustainable Livelihoods Approach : a qualitative study from central Ecuador

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Fernando Pellegrini; [2013]
  Nyckelord :IPM; Sustainable Livelihoods Approach; potato; pesticides; farmer groups; participation; poverty; livelihood assets; Ecuador;

  Sammanfattning : Potato production and consumption play a big role in the central highlands of Ecuador. Two main biotic constraints hinder the development of potato crops on the field: the Late Blight (Phytophtora infestans) and the Andean potato Weevil (Premnotrypes vorax). LÄS MER

 2. 22. Integrerat växtskydd (IPM) : metoder för ogräsreglering

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Ida Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :integrerat växtskydd; kemisk bekämpning; kontrollåtgärder; mekanisk bekämpning; ; ogräs och växtskadegörare;

  Sammanfattning : År 2009 kom EU-direktivet ”Hållbar användning av bekämpningsmedel” som bland annat innehåller begreppet integrerat växtskydd (IPM). Direktivet säger bland annat att år 2014 ska alla jordbruksproducenter inom EU använda sig av integrerat växtskydd. LÄS MER

 3. 23. Äpplestekel (Hoplocampa testudinea Klug) : prognos och övervakning i svenska äppelodlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Emmy Lennartsson; [2012]
  Nyckelord :Äpplestekel; Hoplocampa testudinea; prognos; övervakning; Rebell bianco; vita klisterfällor; uppkomstbur; fenologi; äppelblommor;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i samspel med en forskargrupp inom området växtskyddsbiologi, avdelningen för integrerat växtskydd på SLU Alnarp. Undersökningen gick ut på att övervaka Äpplestekelns flygningsperiod utifrån en prognosmodell baserad på en temperatursumma samt att validera modellen under svenska förhållanden. LÄS MER

 4. 24. Mobile Broadband: A Market Research

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hibel Sobbizadeh; [2011]
  Nyckelord :Mobile Broadband; PEST analysis; marketing planning; marketing strategy; marketing implementation; marketing control; embedded modules.;

  Sammanfattning : Abstract Title: Mobile Broadband: A Market ResearchLevel: Thesis for Master of Business Administration in Marketing ManagementAddress: University of GävleDepartment of Business Administration801 76 GävleSwedenTelephone (+46) 26 64 85 00Telefax (+46) 26 64 85 89Web site http://www.hig. LÄS MER

 5. 25. Monitoring and pest control of Fruit flies in Thailand : new knowledge for integrated pest management

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Victor Manuel Guamán Sarango; [2009]
  Nyckelord :Fruit flies; Bactrocera dorsalis ; management; insecticide resistance; Bactrocera cucurbitae ; diurnal activity; fly traps; Interviews; Thailand; Farmers; Cue-lure; Methyl eugenol; IPM; Fipronil; Abamectin; Trapping; Attractant ; Steiner trap; Cucurbit; Chili; Diurnal activity; Sanitary measures;

  Sammanfattning : Fruit flies (Tephritidae) are serious pests that cause enormous losses for farmers in many countries. The frequent use of insecticides in controlling fruit flies in fruits and vegetable has not resulted in sustainable management of the pest. LÄS MER