Sökning: "Integrated Pest Management"

Visar resultat 6 - 10 av 25 uppsatser innehållade orden Integrated Pest Management.

 1. 6. Assessment of Functional AgroBiodiversity in Swedish apple orchards : Field trials and participatory action research

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Michal Stranak; [2017]
  Nyckelord :biodiversity; functional agrobiodiversity; pest management; monitoring methods; apple; sustainability; agroecology; knowledge;

  Sammanfattning : The rate of biodiversity loss has in the last decades increased by rates unseen in the history of the humankind. Agricultural intensification has been one of the main contributors to biodiversity loss. In modern agricultural production, the concentration of land devoted to single crops causes several challenges. LÄS MER

 2. 7. Ekosystemtjänster från naturliga fiender i äppelodling : en jämförelse mellan påverkan av ekologiskt och integrerat växtskydd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elina Kalmi Borgström; [2016]
  Nyckelord :naturliga fiender; habitatmanipulering; blomsterremsor; lähäck; insekticid; biologiska bekämpningsmedel; Bacillus thuringiensis; CpGV;

  Sammanfattning : I Sverige har vi en striktare reglering av kemiska bekämpningsmedel än i många andra länder. Trots detta besprutar vi årligen våra fruktodlingar med flera ton insekticider. LÄS MER

 3. 8. IPM-strategier för kålmjöllusen Aleyrodes proletella : en ny skadegörare på tröskeln till Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johanna Weimers; [2016]
  Nyckelord :kålmjöllus; Aleyrodes proletella; invasiva skadegörare; Sverige; IPM; integrerat växtskydd; biologisk bekämpning; naturliga fiender;

  Sammanfattning : Kålmjöllusen, Aleyrodes proletella är en allvarlig skadegörare i kålodling, främst brysselkål och grönkål, i Europa. Likt andra vita flygare sitter lössens nymfstadium på undersidan av bladen och suger växtsaft och kontaminerar dem med skalrester och honungsdagg där sotdaggssvampar kan tillväxa. LÄS MER

 4. 9. Evaluation of a push-pull strategy against fungus gnats (Diptera: Sciaridae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Therese Diderot; [2016]
  Nyckelord :fungus gnats; pest management; push-pull strategy; peppermint oil; yellow sticky card traps; LED;

  Sammanfattning : Fungus gnats (Diptera: Sciaridae) are major insect pests in greenhouse production systems. Their larvae reside in the growing medium and can cause severe damage on the plants when feeding on the root system. When the fungus gnats occur at high population densities, the damage can inhibit plant growth, or in worst-case kill the plant entirely. LÄS MER

 5. 10. Biology of the diamondback moth (Plutella xylostella) and its future impact in Swedish oilseed rape production : a literature review

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Joakim Hermansson; [2016]
  Nyckelord :diamondback moth; Plutella xylostella; overwintering; climate; canola; oilseed rape; cosmopolitan pest; resistance; Brassica napus;

  Sammanfattning : The biology of the Diamondback moth, Plutella xylostella, and its impact on oilseed rape production is reviewed. The Diamondback moth, DBM, is a serious, migratory, pest and a problem worldwide because its larval stage has a ravenous appetite, which causes major economic losses in Brassica crops. LÄS MER