Sökning: "Integrated reporting"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Integrated reporting.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie om företag som påverkas av de nya direktiven i årsredovisningslagen väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kristoffer Saglind; Egzon Selimi; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Report; Industry affiliation; women on boards; leverage; Integrated Sustainability Reporting; Separate Sustainability Reporting; Hållbarhetsrapport; bransch; kvinnor i styrelsen; skuldsättningsgrad; integrerad hållbarhetsrapportering; separat hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om företag som påverkas av de nya direktiven i årsredovisningslagen väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation. Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP Författare: Kristoffer Saglind & Egzon Selimi Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2019 – Januari Syfte: Syftet med studien är att undersöka om de svenska företag som påverkas av den nya reformen (SFS 2016:947) väljer att presentera sin hållbarhetsrapport i årsredovisningen eller i en separat publikation. LÄS MER

 2. 2. Does more equal less? - Empirical evidence of the impact of CSR disclosure levels on the cost of equity capital among Swedish listed firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Nikolaos Dimopoulos; Gabriel Meisner; [2019]
  Nyckelord :Cost of Equity Capital; CSR; Levels of Disclosure; Sustainability Reporting; Textual Content Analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relationship between the cost of equity capital and levels of CSR disclosure. The recent implementation of a European-level directive that established a minimum level of mandatory CSR disclosure, motivates us to further investigate the regulatory impact on the relationship. LÄS MER

 3. 3. ARIMA-modellering av anlagda bilbränder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Amelie Persson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : An ongoing trend the last couple of years has been the intense reporting of an increased amount of deliberate vehicle fires in Sweden. As the overall assumption in society is that the number of deliberate vehicle fires is steadily increasing, a statistic model trying to investigate this was made. LÄS MER

 4. 4. Promoting sustainability by spreading the Integrated Profit and Loss (IP&L™) framework : A multiple case study approach in the forest- and water industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Samuel Rönnbäck; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; evaluating performance; value creation; Industry collaboration;

  Sammanfattning : The integrated profit and loss (IP&L™) model is a model that provides a holistic performance evaluation of the organisation. The purpose of this study has been to explore how IP&L™ can be used in a wider setting and contribute towards more sustainable practices for an industry. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i statligt ägda bolag : En fallstudie som beskriver förändringen av struktur, disposition och argumentation över en period av tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marielle Stern; Alexandra Thorsell; [2018]
  Nyckelord :Change; Sustainability Reporting; Law; State-owned Companies; Förändring; Hållbarhetsredovisning; Lagkrav; Statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund Under senare år har diskussionen om företags miljöpåverkan och sociala ansvar trappats upp. Den svenska regeringen har vid två tillfällen, sedan 2007, infört riktlinjer och lagkrav om hållbarhetsredovisning. Tidigare studier har inte funnit någon stark koppling mellan politisk reglering och förändrat hållbarhetsarbete. LÄS MER