Sökning: "Integration skola"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden Integration skola.

 1. 1. Vårdnadshavares upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet hos barn med juvenil idiopatisk artrit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Emilia Färdig; Linnea Ånger; [2024]
  Nyckelord :Juvenile idiopathic arthritis; physical activity; guardians; facilitators; barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: JIA (juvenil idiopatisk artrit) är den vanligast förekommande reumatiska sjukdomen bland barn. Fysisk träning en viktig del av behandlingen där fysioterapeuten har huvudansvar. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med sexualundervisning i religionskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Diko; Mohamed Hussein Sharif; [2024]
  Nyckelord :elever; lärare; religion; relationer; samtycke; sexualitet; sexualundervisning; skola; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : This study explores the complexity of sexual education within the curriculum of religious studies. It examines various aspects such as student well-being, teacher perspectives on instruction, and parental attitudes toward the subject. LÄS MER

 3. 3. Det kompletterande Fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lukas Funke; [2023-12-07]
  Nyckelord :fritidshem; skola; leisure time center; integrering; fritidshemmets historia;

  Sammanfattning : The school and leisure time centers have been separated in Sweden historically, but there has been a change in that. Over the past thirty years there has been an integration between the two units. Leisure time centers have moved into school and the activities have moved towards more of a learning opportunity than before. LÄS MER

 4. 4. Policybegreppet livslångt lärande och dess betydelse i framtidens skola, arbetsliv och politik : En diskursanalytisk litteraturstudie av forskningsstudier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johansson Lucas; [2023]
  Nyckelord :Diskursanalys; livslångt lärande; utveckling; teknologi; livslång utbildning; kontinuerligt lärande; arbetsliv; skola; högre utbildning;

  Sammanfattning : Begreppet Livslångt lärande går att se ur flera perspektiv som individuellt, organisatoriskt och socialt. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera och problematisera begreppets användning inom områden såsom teknologisk utveckling, inom utbildning samt arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Mellan isolering och integration : En kvalitativ studie kring social isolering och integrering bland unga invandrare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Oliwia Dudzinska; [2023]
  Nyckelord :Social integration; Invandrare; Social isolering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integration och invandrare eller social isolering bland invandrare är ett ämne för diskussion. Med den senaste tidens ankomst av ett stort antal invandrare till Sverige är det värt att fokusera på olika aspekter när det gäller assimilering av invandrare på en ny plats. LÄS MER