Sökning: "Integration"

Visar resultat 1 - 5 av 9123 uppsatser innehållade ordet Integration.

 1. 1. Byline: Ex Machina

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kalle Mossberg; Karolina Waligorska; Clara Westberg; [2024-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The introduction of artificial intelligence (AI) into our daily lives and workplaces, exemplified by the launch of the ChatGPT language model on November 30, 2022, has prompted questions about its role in journalism. Building on Jenny Wiik's (2010) research on the core values of Swedish journalists, this thesis aims to comprehensively understand how AI will impact traditional journalistic ideals in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Rahima Shareefi; [2024-02-20]
  Nyckelord :Sustainability; integration sustainability; management control system; triple bottom line; balanced scorecard; sustainability balanced scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. LÄS MER

 3. 3. Tillämpningen av BI-system inom controllers arbetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Durakovic; Lara Kalkali; [2024-02-20]
  Nyckelord :Controller; business controller; business intelligence; digitalization; analyze; dashboard; decision making; visualization; forecast; KPI;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Möjligheter samt utmaningar uppkommer kring hur controllers skall anpassa sig till den allt mer digitala teknologin. Business intelligence system anses som en komponent i en controllers arbetsprocess kring generering av beslutsunderlag för verksamhetens beslutsprocesser. LÄS MER

 4. 4. The Relationship Status between Flexibility & Loyalty: 'It's Complicated' - Examining the Flexibility of European Integration and Enhanced Cooperation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ella Näslund; [2024-02-19]
  Nyckelord :European Union; EU law; European integration; differentiated integration; enhanced cooperation; flexibility; the principle of loyalty;

  Sammanfattning : This thesis examines the ever-evolving landscape of European integration, focusing on differentiation in the shape of enhanced cooperation and flexibility in relation to loyalty. The principle of loyalty, a cornerstone of the European Union, is analysed in the light of differentiated integration, explicitly focusing on enhanced cooperation. LÄS MER

 5. 5. Social integration av barn med autism i den svenska kommunala grundskolan - Sociala relationer och acceptans mellan barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cabdinasir Mohamed; [2024-02-14]
  Nyckelord :Social integration;

  Sammanfattning : Sedan 2011 allt fler barn med autism tas emot idag i den svenska grundskolor eftersom de inte längre har rätt till grundsärskolan utan signifikanta intellektuella funktionsnedsättningar (SFS, 2010:800). Dock, vissa studier har visat att barn med autism i grundskolan är ensamma och är mindre accepterade av sina kamrater (Chamberlain et al; 2007). LÄS MER