Sökning: "Integrationspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Integrationspolitik.

 1. 1. Pandemins påverkan på integrationspolitiken : En kvalitativ studie om hur möjligheterna att nå integrationsmålen påverkats av covid-19 utifrån upplevelser i Bäckby och Vivalla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Ali; Nada Abdi Hashi; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; fördomar; gemenskap; integrationspolitik; medborgarskap; pandemi; socioekonomiska grupper; språkbarriärer; utsatta områden.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the pandemic's impact on integration policy based on lived experiences from Bäckby, Västerås and Vivalla, Örebro. The aim of this study is to contribute to an increased knowledge of the challenges for integration policy in vulnerable areas. LÄS MER

 2. 2. “Språket är nyckeln!” : Språkideologier och problemrepresentationer i Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas diskurser om språk kopplat till integration och invandring

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Språk; integration; invandring; språkpolitik; invandringspolitik; integrationspolitik; språkideologi; språkdebatt; språkkrav; kritisk diskursanalys; WPR; transitivitet; grammatiska metaforer.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilka diskurser om språk kopplat till integration och invandring som framträder på Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas webbplatser under insamlingsperioden 2018 och 2019. Studiens syfte är att analysera vilka problemrepresentationer och språkideologiska föreställningar som genomsyrar partiernas diskurser. LÄS MER

 3. 3. Integrationspolitiska inriktningar : en dokumentstudie av svensk integrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :William Moody; [2022]
  Nyckelord :Integration; politik; dokumentstudie; migrationspolitik; assimilation;

  Sammanfattning : Studien studerar vilka olika politiska inriktningar som kan finnas i relation till integration. Det görs främst genom att ett antal valmanifest och motioner från de olika riksdagspartierna analyseras. Materialet hämtades från svensk nationell datatjänst och riksdagens egna arkiv. LÄS MER

 4. 4. Integration på fritiden? : Immigranters upplevelser av hem- och tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elinore Birchman; [2022]
  Nyckelord :devotional leisure; belonging; tiny publics; idioculture; migration; integrationspolitik; fritid; självförverkligande; gemenskap; meningsskapande; hängivenhet; solidaritet; mottagande; små grupper; idiokultur; lokal kontext;

  Sammanfattning : I den politiska debatten sägs arbete vara den främsta vägen in i det svenska samhället, samtidigt som tidigare tonvikt på stöd och socialt ansvar har ersatts av aktivering och individuellt ansvar i etableringsprogrammen för nyanlända. Detta tankesätt centrerar social inkludering kring lönearbete och utelämnar den avsevärda del av samhällslivet som sker på fritiden. LÄS MER

 5. 5. Från hemspråk till integration : En jämförande studie av 1970-talet och 2010-talets syn på folkbibliotekets uppdrag gentemot utrikesfödda användare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ellinor Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Public libraries; Discourse analysis; Immigrants; Refugees; Social integration; Multicultural communities; Folkbibliotek; diskursanalys; invandrare; nyanlända; integrationspolitik; mångkulturella samhällen;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain a greater understanding of how the public library’s mission towards foreign-born users in Sweden has reformulated and developed through time. This is done by a comparative study on official texts from the 1970s and the 2010s. LÄS MER