Sökning: "Integrativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Integrativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Electra Porsenklev; Sabina Winqvist; [2019-08-01]
  Nyckelord :nurse; attitudes; moral distress; ethical dilemma; experience;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan ska bedriva en god etisk omvårdnad som grundar sig på evidensbaserad kunskap om bevarande och återskapande av hälsa. En etisk god omvårdnad fodrar att sjuksköterskan förhåller sig till etiska och moraliska värderingar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zinamider Domert; [2019]
  Nyckelord :Attityder; rekomendationer; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutavdelning;

  Sammanfattning : Domert, Z. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar. En litteratur studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolpoäng. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder inom somatisk vård gentemot personer med psykisk ohälsa : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Viktor Eriksson; Rasmuz Zachlund; [2019]
  Nyckelord :Stigmatizing; Nurses education; Attitudes; Nurse-patient relations; Stigmatisering; Sjuksköterskors utbildning; Attityder; Sjuksköterska-patient relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen idag visar att psykisk ohälsa ökar globalt. I samhället kan vi se en stigmatiserande och diskriminerande attityd gentemot personer med psykisk ohälsa. Det framgår att denna patientgrupp har ett större behov av vård men att de känner sig orättvist bemötta och behandlade inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelser av symtom i samband med en akut hjärtinfarkt : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liza Alvelid; Katarina Stenvik; [2019]
  Nyckelord :Acute myocardial infarction; symptoms and experience;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. För att reducera skada på hjärtat är det viktig att patienten kommer till omedelbar reperfusionsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Digital Tvilling : Visualisering av personlig hälsodata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Teodor Ganestål; André Palmborg; Adrian Royo; William Stenberg; Olle Stenvall; Juliette Winneroth; Sami S. Yahya; [2019]
  Nyckelord :Digital Twin; Flask; OpenCOR; React; UX; Digital Tvilling; integrativ system biologi; användarvänlighet; skalbarhet; webb; webbapplikation;

  Sammanfattning : Detta projekt är givet som ett kandidatarbete i mjukvaruutveckling vid Linköpingsuniversitet, i kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Arbetet är utfört aven grupp tredjeårsstudenter på D- och U-programmen. LÄS MER