Sökning: "Integrative Capabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Integrative Capabilities.

 1. 1. Relating Integrative Capabilities and Institutional Logics to Digital Transformation A case-study of a public sector organization

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Caroline Frössling; Linnea Ek; [2020-09-03]
  Nyckelord :Digital Transformation; Integrative Capabilities; Institutional Logics; Public sector;

  Sammanfattning : Digital transformation represents a process of disruptions caused by digital technologies, and not only is reconfiguration of technologies required, also of business operations, management concepts and structures. Two factors have been found in literature to have, in each aspect, a relation to digital transformation, namely, Integrative capabilities and institutional logics. LÄS MER

 2. 2. DATA-DRIVEN DYNAMIC CAPABILITIES An exploration into digital transformation and business strategy building entailed by a dynamic capabilities view

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Andreas Marttila Gaard; Martin Malmgren; [2020]
  Nyckelord :dynamic capabilities; digital transformation; business model innovation; business strategy; data driven;

  Sammanfattning : The pervasive nature of technological advancements has increased the complexity, and thus the environmental volatility that span well across the borders of industries and na-tions. It could be argued that the need for firms to demonstrate dynamic capabilities are greater than ever before. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Marketing Capabilities : Organizational Renewal Towards Social Media Marketing

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Hult; Jannike Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Dynamic Marketing Capabilities; Dynamic Capabilities; Knowledge Management; Absorptive Capacity; Organizational Renewal; Social Media Marketing;

  Sammanfattning : Through a qualitative study based on an integrative model of dynamic marketing capabilities (DMCs), we have aimed to investigate how acquisition and integration of market knowledge have affected the process of organizational adaptation towards social media marketing and how this has led to a reconfiguration and adaptation of the firms’ organizational resources and capabilities. The empirical data was collected through semi-structured interviews with five case companies; Bambino MAM, L’Oréal Nordics, Oriflame, Unilever, and Åhléns. LÄS MER

 4. 4. Exploration of Knowledge Management Strategies of the Hellenic Police Central Intranet in Terms of an Integrated Knowledge Management Approach

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Nikolaos Papadimitriou; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract This study considers the way in which the Hellenic Police use data, knowledge and information through its national information system called Police On Line (POL). This knowledge sharing tool has been created aimed at the development of an effective environment for Greek police officers in nationwide level and meeting the contemporary demands of crime tackling. LÄS MER

 5. 5. Integrativ vård : En undersökning av hälsovinster - egen upplevd hälsa, för patienter som erhållit antroposofisk vård på Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Inger Nestor; [2012]
  Nyckelord :Integrative medicine; anthroposophic medicine; health-related quality of life; EQ-5D; sleep quality – physical and mental condition; Integrativ medicin; antroposofisk medicin; hälsorelaterad livskvalitet; EQ-5D; sömnkvalitet - fysiskt- och psykiskt tillstånd;

  Sammanfattning : Introduktion: WHO betonar vikten av att integrera traditionell- och komplementärmedicin i nationella hälsovårdssystem. I Sverige förekommer integrativ medicin med antroposofisk inriktning på Vidarkliniken i Järna. LÄS MER