Sökning: "Integrative health care"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Integrative health care.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zinamider Domert; [2019]
  Nyckelord :Attityder; rekomendationer; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutavdelning;

  Sammanfattning : Domert, Z. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar. En litteratur studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolpoäng. LÄS MER

 2. 2. Familjers upplevelse av symtomlindring vid palliativ vård i det egna hemmet : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Bengtsson; Linda Modig; [2019]
  Nyckelord :Experience; Family; Home care; Palliative care; Symptom relief; Familj; Hemsjukvård; Palliativ vård; Symtomlindring; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Dagens utveckling är att vården flyttar hem i allt större utsträckning och att fler personer önskar avsluta livet i hemmet. Den palliativa vården har som mål att lindra lidande och främja livskvalitet och utgår från de fyra hörnstenarna symtomkontroll, samarbete, kommunikation och information samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder inom somatisk vård gentemot personer med psykisk ohälsa : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Viktor Eriksson; Rasmuz Zachlund; [2019]
  Nyckelord :Stigmatizing; Nurses education; Attitudes; Nurse-patient relations; Stigmatisering; Sjuksköterskors utbildning; Attityder; Sjuksköterska-patient relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen idag visar att psykisk ohälsa ökar globalt. I samhället kan vi se en stigmatiserande och diskriminerande attityd gentemot personer med psykisk ohälsa. Det framgår att denna patientgrupp har ett större behov av vård men att de känner sig orättvist bemötta och behandlade inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av yoga och mindfulness för patienter med depression : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Christenson; [2019]
  Nyckelord :Depression; Experiences; Meditation; Mindfulness; Yoga.; Depression; Erfarenheter; Meditation; Mindfulness; Upplevelser; Yoga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 300 miljoner människor i världen lider av depression vilket skapar ett stort lidande. Den psykiatriska hälso- och sjukvården bör arbeta enligt ett holistiskt förhållningssätt och sjuksköterskan ska stödja patientens egenvårdsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter att förmedla behov i livets slut för personer med demenssjukdom : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Nyh; Lovisa Parlenvi; [2019]
  Nyckelord :Dementia; End-of-life Care; Palliative Care; Participation; Delaktighet; Demenssjukdom; Palliativ vård; Vård-i-Livets-Slut;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund : Palliativ vård är lindrande vård och ges till personer som har obotlig sjukdom eller av att annat skäl förväntas ha kort överlevnad. Vid vård i livets slut är personer med demenssjukdom särskilt sårbara. LÄS MER