Sökning: "Integrerad rapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Integrerad rapportering.

 1. 1. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Filip Jönsson; Linus Krossler; [2024]
  Nyckelord :Akutmottagning; erfarenheter; hot; sjuksköterskor; våld;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: I stor utsträckning har alla världens sjuksköterskor någon gång erfarit hot och våld på sin arbetsplats. Det finns flera olika definitioner av hot och våld, våldet syftar till att skada en annan person fysiskt, verbalt eller genom sexuella trakasserier. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet inom bolagsstyrelser – Påverkas hållbarhetsredovisningen? : En studie om hållbarhetsredovisning och könsfördelning inom företagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Frida Backlund; Anna Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Årsredovisningar; hållbarhetsredovisning; könsfördelning; företagsstyrelser; integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka om könsfördelningen i företagsstyrelser påverkar den hållbarhetsredovisning som företag presenterar. Jämställdhet och hållbarhet är idag aktuella ämnen i samhället, inte minst inom företag och därmed är studiens ämne relevant att undersöka. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av ESG för kapitalanskaffning : Hur institutionella investerare värderar ESG och vad de söker för information

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Henrik Bergh; Emil Skog; [2023]
  Nyckelord :Sustainability reporting; ESG; institutional investors; capital acquisition; SME companies; integrated reporting; Hållbarhetsrapportering; ESG; institutionella investerare; kapitalanskaffning; SME-bolag; integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till följd av att ESG är ett icke-finansiellt bedömningsområde har många investerare historiskt valt att inte profilera sin egen verksamhet med ambitiösa hållbarhetsmål. De senaste årens åtstramade regulatoriska omgivning och ökande ESG-engagemang hos intressenter ställer alltmer krav på institutionella investerare att integrera ESG-bedömningar när de utvärderar nya investeringsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk hållbarhet : En kvalitativ innehållsanalys av integrerade rapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Karlsson; Frida Strömgren; [2022]
  Nyckelord :Accounting; Integrated reporting; Sustainable development; Economic sustainability; Redovisning; Integrerad rapportering; Hållbar utveckling; Ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling består av tre dimensioner: den ekologiska, sociala och ekonomiska. Enligt lag ska en hållbarhetsrapport beskriva företagets arbete med ekologiska och sociala frågor. Ekonomin redovisas i årsrapporten. LÄS MER