Sökning: "Integrerad rapportering"

Visar resultat 11 - 15 av 41 uppsatser innehållade orden Integrerad rapportering.

 1. 11. Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Ahlm; Sabina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Value creation; The International Framework; Integrated reporting; Capitals; Värdeskapande; The International Framework; Integrerad rapportering; Kapital;

  Sammanfattning : Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden. LÄS MER

 2. 12. Förändringen av hållbarhetsredovisningens omfattning i årsredovisningar : en kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Ferlin; Louise Forsström; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability reporting; CER; voluntary disclosure; integrated reporting; CSR; hållbarhetsredovisning; CER; frivillig information; integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det skett en förändring i mängden redovisning av socialt och miljömässigt ansvarstagande, dvs. hållbarhetsredovisning, i årsredovisningar hos svenska börsnoterade bolag samt undersöka faktorer som kan förklara hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 3. 13. Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen : En kvanitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lina Ingesson; Maria Rönnbäck; [2017]
  Nyckelord :CSR; integrated reporting; investors; sustainability reporting; value relevance; CSR; hållbarhetsredovisning; integrerad rapportering; investerare; värderelevans;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen – En kvantitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Lina Ingesson och Maria Rönnbäck   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2017 – september   Syfte: Företags rapportering kring hållbarhetsarbete har ökat och många organisationer publicerar redan frivilligt allt mer hållbarhetsinformation, antingen som fristående rapport, eller integrerat med den finansiella rapporteringen. Förespråkare av den integrerade rapporteringen menar att denna förbättrar den finansiella rapporteringens användbarhet för investerare. LÄS MER

 4. 14. Upplevelser och erfarenheter hos ambulanspersonal vid prehospitalt hot och våld - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Magnus Frisk; [2017]
  Nyckelord :Threats; Violence; Prehospital emergency care; Paramedics; Leadership; Hot; Våld; Prehospital akutsjukvård; Ambulanspersonal; Ledarskap;

  Sammanfattning : Internationellt varierar ambulanspersonalens kompetensnivåer, utbildningssystem och utbildningsnivåer. I Sverige utförs ambulanssjukvård av legitimerade sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning, vidareutbildade undersköterskor och läkare. LÄS MER

 5. 15. Integrerad Rapportering : Glaset halvfullt eller halvtomt? 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nadja Muftic; Donika Ombashi; [2017]
  Nyckelord :integrated reporting; discourse; isomorphism; diffusion; agenda setting theory; garbage can theory; integrerad rapportering; diskurs; isomorfism; spridning; agendateori; garbage can theory;

  Sammanfattning : Course: Master Thesis in Business Administration Institution: Business School at Linneus University in Växjö Authors: Nadja Muftic and Donika Ombashi Supervisor: Karin Jonnergård Examiner: Fredrik Karlsson Title: Integrated reporting  - The glass half full or half empty? Background: Integrated reporting is the latest framework in the reporting world and intends to integrate financial and non-financial information into one single report. Through the <IR> framework, the integrated report aims to describe how business strategies, corporate governance and performance create value over short, medium and long-term perspective. LÄS MER