Sökning: "Integrerad rapportering"

Visar resultat 21 - 25 av 25 uppsatser innehållade orden Integrerad rapportering.

 1. 21. Integrerad rapportering : en jämförande fallstudie av tre skogsföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Frida Romppala; Sara Wiklund; [2014]
  Nyckelord :integrerad rapportering; hållbarhetsredovisning; intressenter; hållbar utveckling; skogsbransch; delvis integrerad rapportering; IIRC;

  Sammanfattning : I och med att frågor rörande hållbar utveckling och hållbart företagande blivit allt mer aktuellt i dagens samhälle ställs allt högre krav på företagen av deras intressenter. Detta har lett till att de flesta större företagen publicerar så kallade hållbarhetsredovisningar där de beskriver hur företaget arbetar med hållbarhet. LÄS MER

 2. 22. Ansvarsredovisning : En studie av fyra branschledande företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Andreas Hallberg; Lars Åkesjö; [2014]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; Responsibility accounting; integrated reporting; corporate social responsibility; Ansvarsredovisning; integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Oron för miljön och hållbarhet har ökat dramatiskt under de senaste åren. Men problem och frågor som rör kommunikation av hållbarhetsarbetet har förblivit obesvarade. Kritik har gjorts att hållbarhetsredovisning är vagt kopplat till verksamheten och att det inte finns ett samband mellan hållbarhetsredovisning och redovisningssystem. LÄS MER

 3. 23. Hållbarhetsredovisning : Vad har påverkat dess utveckling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sofia Gustafsson; Kristoffer Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; CSR; GRI; intressent; legitimitet; integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett välkänt begrepp som alltfler företag väljer att ta med i deras redovisning. Genom att utforma en hållbarhetsredovisning kan företag framföra deras påverkan på samhället och vad de åstadkommit under ett år. LÄS MER

 4. 24. Samband mellan risk management och värdering

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Nijole Almlöf; [2012]
  Nyckelord :Risk management RM ; värdering samband; risk; osäkerhet; osäkerhetshantering;

  Sammanfattning : Syfte: Identifiera samband mellan risk management och värdering. Metod: Kombinerad metod, både kvantitativ och kvalitativ användes i undersökningen. Analys av teoretiskt underlag ledde till framtagande av faktorer samt mätningar och indikationer som beskriver värdering, risk management och samband. LÄS MER

 5. 25. Användandet av Hållbarhetsrapporter - En studie ur två perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Gruber; Jacob Svärdell; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; GRI; Drivkrafter; Förväntningsgap; Hållbarhetsrapportering; Intressentteorin; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Debatten om hållbarhetsrapporter är fortfarande livlig. Allt fler företag väljer att släppa en hållbarhetsrapport och fokus på miljö frågor får allt större betydelse. LÄS MER