Sökning: "Integrerad rapportering"

Visar resultat 21 - 25 av 39 uppsatser innehållade orden Integrerad rapportering.

 1. 21. Integrerad rapportering ur ett företagsperspektiv – En explorativ studie av fem svenska företags rapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Svensson; Isabella Melin; Carolina Sewell Spångberg; [2015]
  Nyckelord :explorativ; systemorienterade teorier; GRI; hållbarhetsredovisning; integrerad rapportering; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose with this essay was to explore and create a deeper understanding of the phenomena integrated reporting and how it is reflected in practice in Swedish companies. A qualitative, explorative and interpretative study with an inductive approach was conducted to fulfill the purpose. LÄS MER

 2. 22. Hållbarhet och integrerad rapportering : i den Svenska gruvbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Engström; [2015]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; Hållbarhet; Isomorfism; Intressentteori; Legitimitetsteori; Resursberoendeteori;

  Sammanfattning : Samhället blir mer medvetna om påverkan konsumtionssamhället har på miljön, människan och vår planet. Denna medvetenhet har resulterat i att högre krav ställs på att företag driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till hållbarhet. LÄS MER

 3. 23. Integrerad Redovisning - Framtidens ramverk?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Jakobsson; Alexander Lepp; Jonathan Wallin; [2015]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Utmaningar; Integrerad Redovisning; Icke-finansiell redovisning; Legitimitetsteori.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka vilka utmaningar som finns förknippade med redovisningsramverket Integrerad Redovisning, IR, på den svenska marknaden. Forskningsmetod: I studien har en kvalitativ metod använts där empirin analyserats separat utifrån först ett empirinära och sedan ett teorinära perspektiv. LÄS MER

 4. 24. Integrerad Rapportering – DESS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGS LEGITIMITET

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linnea Parming; Josephine Sjöstedt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Integrerad rapportering och drivkrafter bakom rapporteringsval -En studie av två svenska klädföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Hansson; Annie Åkesson; [2014-06-12]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; hållbarhet; CSR; drivkrafter; klädbranschen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I december 2013 introducerades det första ramverket för integreradrapportering, vilket syftar till att hjälpa företag utveckla sin rapportering. Genom att användaramverket kan företag uppnå en mer omfattande redovisning av sitt värdeskapande. LÄS MER