Sökning: "Integrerad redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Integrerad redovisning.

 1. 1. AI - an Untapped Opportunity for Innovation Developing a Screening Tool for AI and Innovation

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Stefanos Aktas; Thomas Wennhall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is known that innovation enables companies to penetrate new markets and achieve higher margins and that technology can contribute to achieving a competitive ad-vantage and growth for organizations. A technology that has as of recently grown to become relevant for organizations is Artificial Intelligence (AI). LÄS MER

 2. 2. Integrerad rapportering i Europa : En kvantitativ studie av förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anton Haeger; Felix Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; IIRC; storlek; sektor; tid;

  Sammanfattning : Titel: Integrerad rapportering i Europa – En kvantitativ studie av förklarande faktorer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning. Författare: Anton Haeger & Felix Jonsson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - mars Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida användningen av integrerad rapportering ökat till följd av publikationen av The International <IR> Framework och om detta har något samband med bransch, sektor och storlek. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och trender i svenska hållbarhetsredovisningar –En studie baserad på FAR:s premierade hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Einarsson; Frida Pauli; [2017-06-27]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Professionella Organisationer; FAR; Innehållsanalys; Utveckling; Trender; Innehåll; Fokus; Omfattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: På grund av ökade utmaningar gällande hållbarhetsfrågor harhållbar utveckling blivit viktigare. Som en viktig samhällsaktör måste företag ta ansvar förhållbar utveckling och redovisa sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 4. 4. Vilka förändringar väntar statliga och privata företag i och med det nya lagkravet på hållbarhetsredovisning? -En multipel fallstudie av åtta företag inom energibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Kanevid; Emelie Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Lagkrav; Energibranschen; Integrerad rapportering; GRI; Global compact; Ägarstruktur; Statliga företag; Privata företag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera hurhållbarhetsredovisningen ser ut i åtta energibolag i förhållande till det nya lagkravet samtvilka förändringar det nya lagkravet kommer att innebära för företagen och huruvida det kanskilja sig beroende på ägarstruktur och val av ramverk.Metod: I uppsatsen använde vi oss av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag som bestodav en innehållsanalys samt tvärsnittsmetoden. LÄS MER

 5. 5. Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Matilda Ahlm; Sabina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Value creation; The International Framework; Integrated reporting; Capitals; Värdeskapande; The International Framework; Integrerad rapportering; Kapital;

  Sammanfattning : Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden. LÄS MER