Sökning: "Intellectual history"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Intellectual history.

 1. 1. Analytical Narrative of Economical, Political, Intellectual and Maritime History of Europe from Late Medieval to Early Modern Age

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Görkem Gencer; [2021]
  Nyckelord :Analytic Narratives; ; Institutions as Equilibria; European Economic History; Great Divergence; Geographical Explorations;

  Sammanfattning : The Malthusian cycle was broken in 19th century Western Europe. Industrial revolution was the underlying reason according to social scientists. However, further questions emerged. An obvious one is: why did Europe host the industrial revolution? Unquestionably, the everlasting and voluminous literacy over this issue is far from over. LÄS MER

 2. 2. Development of a new verification environment for a GPU hardware block using the Universal Verification Methodology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Niklas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The invention of the integrated circuit is a key milestone in the history of electronic circuits. Since its introduction the number of components on a chip have increased rapidly, making them more powerful and able to perform complex operations, but it has also changed the design process. LÄS MER

 3. 3. Differentiation of the history of ideas and delineation of the history of knowledge in Sweden 2015 - 2020

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sverker Högberg; [2020]
  Nyckelord :Boundary-work; Discipline formation; Field formation; History of ideas; History of knowledge; History of science; Intellectual history; Sweden; Idéhistoria; Kunskapshistoria; Vetenskapshistoria; Disciplinbildning; fältbildning; idéhistoria; kunskapshistoria; vetenskapshistoria; Sverige;

  Sammanfattning : This essay analyses the development of field and discipline formation in Sweden. A specific case is presented regarding the differentiation of the history of ideas, idéhistoria, and the delineation of the history of knowledge, kunskapshistoria, between 2015 and 2020. LÄS MER

 4. 4. När stormen kom till Stockholm: Europatanken i svensk pressdebatt under revolutionsåret 1848

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Carl-Vincent Reimers; [2020]
  Nyckelord :revolutionsåret 1848; europeisering; nationalisering; modern politisk historia; presshistoria; mediehistoria; europeisk historia; europeisk identitet; gestaltningsteori; Jean-Baptiste Duroselle; Aftonbladet; Svenska Minerva; Dagligt Allehanda; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Around the 150th anniversary in 1998, historical research showed new interest for the wave of revolutions that swept across Europe in 1848. This research focused on providing a new European frame of interpretation for the events in 1848, questioning the exclusive national historiographical traditions of European history, a field of study already formed by the works of Jean-Baptiste Duroselle in 1990. LÄS MER

 5. 5. STÄNDIGA DILEMMAN AV FÖRUTSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRSKJUTNING OCH KOMMUNIKATION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Élena Vallejos; Moa Wiberg; [2020]
  Nyckelord :professionella; intellektuell funktionsnedsättning; förutsättningar; sexuella rättigheter; sociala representationer; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att sexualitet anses vara ett känsligt ämne kan ha sin grund i historiens påverkansaspekter till var vi befinner oss idag. Personers med intellektuella funktionsnedsättningar position i samhället har utvecklats från segregering till en del av samhället. LÄS MER