Sökning: "Intellectual property"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden Intellectual property.

 1. 1. The Impact of Database Querying Exactitude in Intellectual Property Law Practice in Brazil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Henrique Hemerly; [2020]
  Nyckelord :database; phonetics; orthography; query; search engine; law; search accuracy; intellectual property; search term; search; SQL; trademark; data fetching;

  Sammanfattning : In current business affairs, most executive professions require one or several kinds of data consultation in their practice. Nowadays, the majority of data either is or has been digitalized and digital data is defined as information represented in a discrete and discontinuous manner. LÄS MER

 2. 2. Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Warda; [2020]
  Nyckelord :koncern; verksamhetsgren; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. LÄS MER

 3. 3. TIGHTER INTER-CORE DELAYS IN MULTI-CORE EMBEDDED SYSTEMS UNDER PARTITIONED SCHEDULING

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system; Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Tin Vidović; Lamija Hasanagić; [2020]
  Nyckelord :Embedded Systems; data-propagation delays; inter-core data-propagation delays; constraint programming; Rubus-ICE;

  Sammanfattning : There exists an increasing demand for computing power and performance in real-time embedded systems, as new, more complex customer requirements and function-alities are appearing every day. In order to support these requirements and func-tionalities without breaking the power consumption wall, many embedded systems areswitching from traditional single-core hardware architectures to multi-core architec-tures. LÄS MER

 4. 4. Development of a new verification environment for a GPU hardware block using the Universal Verification Methodology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Niklas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The invention of the integrated circuit is a key milestone in the history of electronic circuits. Since its introduction the number of components on a chip have increased rapidly, making them more powerful and able to perform complex operations, but it has also changed the design process. LÄS MER

 5. 5. Musiksampling och upphovsrätt : I ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-476/17 Pelham

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Gelhaar; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Marknadsrätt; Mediarätt; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : This thesis explores the legal framework revolving music sampling, which recently has been brought to light after the judgment of the European Court of Justice (CJEU) in the case of C-476/17 Pelham. Before this judgment, the correlation between music sampling and Copyright Law was unclear, whilst music sampling had obtained a global cultural status. LÄS MER