Sökning: "Intellektuell funktionsnedsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Intellektuell funktionsnedsättningar.

 1. 1. Lågt valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ intervjustudie om nätverkets roll för ett politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Karlsson Ahrén; [2022]
  Nyckelord :Valdeltagande; intellektuell funktionsnedsättning; civic voluntarism model; politiskt deltagande; rösträtt;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning påvisar ett lägre valdeltagande jämfört med övrig befolkning i Sverige. Vad detta beror på är inte helt självklart. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet vid boende i gruppbostad enligt LSS : En kvalitativ studie om stödpersonals upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Ardoris; [2022]
  Nyckelord :Participation; LSS; group home; intellectual disability; Delaktighet; LSS; gruppbostad; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The Support and Service Act (LSS) is a rights law that is intended to guarantee good living conditions for people with extensive and permanent disabilities. The law is intended to make it possible to receive support to be able to "live like others". LÄS MER

 3. 3. Samverkan i Daglig Verksamhet : Att stödja deltagarnas sexualitet och sexuella identitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefin Tham; [2022]
  Nyckelord :Intellectual disability; sexuality; sexual identity; care staff; intellektuell funktionsnedsättning; sexualitet; sexuell identitet; omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personal på daglig verksamhet kan fortsätta utveckla sitt arbetssätt och samverkansarbete med andra professionella aktörer för att stödja individer med intellektuella funktionsnedsättningar i deras sexualitet och sexuella identitet. den metod som användes var att genomföra en intervjustudie med personal på olika dagliga verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Lika rätt till lärande : En litteraturstudie om hur samhällskunskapsundervisning kan anpassas för att stötta elever med intellektuella funktionsnedsättningar i grundskolan 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arnela Hercegovac; Filippa Hjälmeby; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskapsundervisning; intellektuella funktionsnedsättningar; anpassningar; inkludering; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Alla elever har lika rätt till lärande. Det är skolans skyldighet att ge det stöd som krävs för att elever oavsett behov ska lyckas utveckla de förmågor och kunskaper som behövs för att nå kunskapskraven och bli fullvärdiga medborgare. LÄS MER

 5. 5. Representeras du i läromedlen? : En granskning av läromedel i svenskämnet utifrån diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Edström; [2022]
  Nyckelord :Fundamental values of the Swedish school; disability; review of teaching materials; the subject of Swedish; skolans värdegrund; funktionsnedsättning; läromedelsgranskning; skolämnet svenska;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur tre olika läromedel i svenskämnet för årskurserna 1–3 förhåller sig till skolans värdegrund avseende funktionsnedsättning. Studien har som utgångspunkt ett normkritiskt perspektiv, som utgår från att normer om fysisk, psykisk och intellektuell funktionsförmåga finns och att den som befinner sig utanför denna norm riskerar att bli diskriminerad på grund av det. LÄS MER