Sökning: "Intendent"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Intendent.

 1. 1. ”För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat” : En professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens omvandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mimmi Sjö; Henette Wester; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum studies; New museology; Curator; Curator role; Malmö Museer; Statens museer för världskultur; Profession Theory; Thomas Brante; Rolf Torstendahl Nyckelord: ABM; Museologi; Ny museologi; Intendent; Intendentroll; Professionsteori; Rolf Torstendahl; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The role of the museum within society today is significantly different from how it used to be. The last five decades have seen an increase in focus on pedagogy, accessibility and outreaching activities within the museums, and it has had an effect on both how the museum is viewed from the public eye, as well as how the work within the organisations is carried out, by the increasing amount of different museum professionals. LÄS MER

 2. 2. Generation Y : En kvalitativ studie om hur chefer upplever krav och förväntningar från generation Y

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johan Bergman; Robert Widell; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; Ledarskap; Ledarstilar; Attrahering;

  Sammanfattning : Denna studie är ämnad åt att belysa de krav och förväntningar som generation Y ställer på chefer och arbetsplatser. Genom att genomföra en kvalitativ studie vill vi med denna uppsats kunna bidra till utökad förståelse kring hur chefer och organisationer kan arbeta för att attrahera och behålla generation Y inom sin arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Compelling interaction for large digital image archives

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Andreas Antonsson; Olivia Kassander; [2016]
  Nyckelord :intresseväckande; visuell; upplevelse; interaktion; bildarkiv; bilddatabas; engagerande interaktion;

  Sammanfattning : Samhället idag sitter på ett stort kulturarv av bilder som nu digitaliserats i stora digitala bildarkiv. För att allmänheten ska få möjlighet att ta del av detta så har denna studie undersökt hur man kan skapa en interaktiv tjänst som ger åtkomst till ett stort antal bilder med en intresseväckande visuell upplevelse. LÄS MER

 4. 4. En stat blir till: Informativa bilder till utställning om en forntida kultur

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Westerberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inför mitt examensarbete tog jag kontakt med Världskulturmuseerna. Det visade sig att Medelhavsmuseet höll på att förbereda för en ny utställning om det forntida Egyp­ten. LÄS MER

 5. 5. Kunskap genom bilder : i ett samarbete mellan museum, universitet och grundskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Ingela Wall; [2011]
  Nyckelord :bilder; bildpedagogik; kunskap; samarbete; museum;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vad bilden och det bildskapande arbetet har för betydelse för kunskap i ett samarbete mellan museum, universitet och skola. Jag har genomfört observationer av elevers besök på en bildutställning i kemi på BildMuseet Umeå universitet. LÄS MER