Sökning: "Intensivvårdsavdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade ordet Intensivvårdsavdelning.

 1. 1. Det sociala stödet på intensiven : Att hantera stressande omvårdnadssituationer med hjälp av socialt stöd   En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av stöd på intensivvården

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Erik Diaz Milla; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; intensivvårdsavdelningar; socialt stöd;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte sjuksköterskors upplevelse av socialt stöd på intensivvårdsavdelningar. Deltagarna i studien var fem stycken sjuksköterskor mellan 23-62 år och hade mellan 2-40 års arbetserfarenhet. Samtliga av deltagarna arbetade på en intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 2. 2. Följsamheten till nationella riktlinjer för centralvenösa infarter på intensivvårdsavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Hultqvist; Michelle Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :central venous catheters; compliance; experiences; guidelines; hospital associated infections; ICU nurse; intensive care; centralvenösa infarter; följsamhet; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; riktlinjer; upplevelser; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll beträffande hantering av centralvenösa infarter och det infektionsförebyggande arbetet som medföljer dem. Nationella riktlinjer för centralvenösa infarter är byggda utifrån evidens och patientsäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av uppföljningssamtal med närstående efter dödsfall på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teres Björk; Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :uppföljningssamtal; intensivvårdssjuksköterska; närstående;

  Sammanfattning : Intensivvårdssjuksköterskorna ska kunna stödja och hjälpa närstående med hantering av kris och sorgereaktioner i livets slutskede. Även stödja och informera närstående i samband med organdonation. Årligen avlider det ca 3500 patienter på intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Översättning av sväljtestet GUSS-ICU : För att upptäcka sväljsvårigheter hos extuberade patienter på IVA

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Gustafsson Nilsson; Emma Norén; [2020]
  Nyckelord :GUSS-ICU; World Health Organization; WHO; Intensivvårdsavdelning; IVA; sväljning; sväljsvårigheter; dysfagi; intubering; extubering; screeningtest; översättning; validering; FUS; COVID-19; sväljtest; intensivvårdspatienter; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget svenskt översatt och validerat screeningtest för omvårdnadspersonalen att använda vid bedömning av sväljförmågan efter extubering på IVA. LÄS MER

 5. 5. Addisonkris hos hund : monitorering och omvårdnad av intensivvårdspatienten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Johansson; Michelle Larsson; [2020]
  Nyckelord :addisonkris; hund; hypoadrenokorticism; intensivvårdsavdelning; djursjukskötare; monitorering; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Addisonkris hos hund är en livshotande komplikation av den endokrina sjukdomen hypoadrenokorticism och kan leda till att hunden hamnar i en hypovolemisk och kardiovaskulär chock. En patient i Addisonkris är i behov av omfattande omvårdnad och noga monitorering. LÄS MER