Sökning: "Intensivvårdsavdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade ordet Intensivvårdsavdelning.

 1. 1. Från Novis till Expert: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Destiny Williams; Ilhan Yussuf; [2023-04-20]
  Nyckelord :Nurse new in ICU; Novice to competent; experience; intensive care unit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationella rapporter framhåller att det råder stor brist på sjuksköterskor inom vården ur ett globalt perspektiv, detta anses vara en fara särskilt på intensivvårdsavdelningar (IVA) där svårt sjuka patienter vårdas. Intensivvård som vårdform kräver en högre kompetens och en högre bemanning än normal vård för att inte äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars behov av information när deras barn vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Kjellin; Nelly Leviné; [2023-04-20]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; information; behov; föräldrar; familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) påverkas hela familjen. Föräldrarna till barnet lever mellan hopp och förtvivlan och tiden på IVA kan vara mycket påfrestande för föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Clinical Frailty Scale och återinskrivning till IVA inom 72 timmar : Retrospektiv kohortdesign

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Paulina Eklund; [2023]
  Nyckelord :CFS; Clinical Frailty Scale; intensivvård; IVA; omvårdnad; patientsäkerhet; återinskrivning till IVA.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvården tillhandahåller avancerade och invasiva behandlingar till kritiskt sjuka patienter varav en del är sköra. Skörhet kan kvantifieras med Clinical Frailty Scale (CFS) och kopplas till mortalitet, komplikationer och förlängd återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av barriärer och möjligheter för tidig mobilisering av en patient inom intensivvården : En integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Repits Åberg; Kajsa Andrén; [2023]
  Nyckelord :Early mobilisation; Critical Care; Barriers; Facilitators; Nurses; Literature review; Tidig mobilisering; Intensivvård; Barriärer; Möjligheter; Sjuksköterskor; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : En intensivvårdsavdelning är en miljö med mycket teknologi där fokus ofta ligger på livräddande behandling av mycket svårt sjuka patienter. Intensivvårdssjuksköterskan har inte endast ansvar om den medicinska behandling som ordineras utan förväntas även vara den som inleder och ser till att patienten mobiliseras. LÄS MER

 5. 5. Procedurrelaterad smärtlindring av sederad intensivvårdspatient : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Christer Palosaari; Annica Edlund; [2023]
  Nyckelord :experience; critical care nurse; patient; procedural pain; sedated; pain; erfarenhet; intensivvårdssjuksköterska; patient; procedursmärta; sederad; smärta.;

  Sammanfattning : Att smärtlindra sederade intensivvårdspatienter vid procedurer är något som intensivvårdssjuksköterskor utför dagligen på sina arbetsplatser. Att behandla smärta är viktigt för patientens välmående samtidigt som att bedöma smärta hos en sederad patient upplevs svårare än att bedöma smärta hos en vaken patient. LÄS MER