Sökning: "Intensivvårdssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet Intensivvårdssjuksköterska.

 1. 1. Känsla av tillhörighet bland intensivvårdssjuksköterskor – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Clara Ankarhem; Mikael Sand; [2023-06-26]
  Nyckelord :Känsla av tillhörighet; intensivvård; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom intensivvård vårdas svårt sjuka patienter. Arbetet som intensivvårdssjuksköterska är komplext och krävande, vilket innebär att intensivvårdssjuksköterskor hanterar flera stressfaktorer. Dessutom präglas intensivvården av hög personalomsättning och brist på intensivvårdssjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. IVA outreach som professionellt stöd till sjuksköterskor på vårdavdelning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingvild Elsbak Westerlind; Ajdin Imsirovic; [2023-04-20]
  Nyckelord :Sjuksköterska; vårdavdelning; IVA; outreach; intensivvårdssjuksköterska; perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på sjuksköterskor i kombination med hög arbetsbelastning och stressande arbetsmiljö leder till suboptimal vårdkvalité och är ett hot mot patientsäkerheten. Konceptet IVA outreach skapades för att tidigt identifiera patienter med risk för försämring och behov av intensivvård, bättra utskrivningsprocessen från IVA till vårdavdelning, och stödja sjuksköterskor på vårdavdelning i att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov. LÄS MER

 3. 3. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda intuberade patienter med lätt eller ingen sedering : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Hill; Malin Lek; [2023]
  Nyckelord :Experience; Intensive care nurse; intubated; sedation; Intensivvårdssjuksköterska; intuberad; sedering; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djup sedering har negativa effekter såväl för respiratorvårdade patienter som för verksamheten. Det har medfört att fler patienter vårdas med lätt eller ingen sedering. Mindre sedering har visat sig vara utmanande och ställt högre krav på intensivvårdssjuksköterskor i flera aspekter. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av smärtbedömning hos den icke-verbala intensivvårdspatienten - En systematisk integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adela Behluli; Arijeta Lecaj Behluli; [2023]
  Nyckelord :Intensive care nurse; experiences; pain assessment; non-verbal intensive care patients; pain; Intensivvårdssjuksköterska; erfarenheter; smärtbedömning; icke-verbala intensivvårdspatienter; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande bland icke-verbala intensivvårdspatienter och beror på bakomliggande sjukdomar och behandlingar som de erhåller. Smärtbedömning hos icke-verbala patienter är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskan på grund av den icke-verbala patientens oförmåga att uttrycka sig verbalt. LÄS MER