Sökning: "Intensivvårdssjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet Intensivvårdssjuksköterskor.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Acinetobacter baumanii

  Magister-uppsats,

  Författare :Annsofie Albrektsson; Josefin Karlström; [2019-06-20]
  Nyckelord :Acinetobacter baumanii; Intensivvårdssjuksköterskor; Intensivvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Acinetobacter baumanii is a multi-resistant bacteria that occurs mainly inintensive care departments. Its high survival on surfaces in the healthcare environment and itsresistance against antibiotics causes a threat to hospitals. Previous research on intensive carenurses’ experiences of caring for patients with A. baumanii is limited. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar om donation efter cirkulationsstillestånd

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Ohrmhierta; Linn Kedja; [2019]
  Nyckelord :ICU - nurses; nursing; organ donation; DCD; Donation after circulatory death; DBD; Donation after brain death; Intensivvårdssjuksköterskor; Omvårdnad; Organdonation; DCD; Donation efter cirkulationsstillestånd; DBD; Donation efter hjärndöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över hela världen råder det brist på organ. 1 januari 2019 stod 807 personer på väntelistan för att få ett nytt organ i Sverige. Efterfrågan på organ är större än tillgången. Efterfrågan skulle kunna tillmötesgå bättre om DCD (eng. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskors arbete med intensivvårdsdelirium

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Mattsson; Anna Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömningsskalor; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsdelirium; konfusion; omvårdnad; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) drabbar upp till 80 % av alla intensivvårdspatienter, tillståndet är svårt att förutse och att vårda. Detta kan leda till stora konsekvenser för patient, anhörig och vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientbedömning i samband med MIG-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; Ann-Sofi Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care nurse; Medical emergency team; Nursing assessment; Intensivvårdssjuksköterska; Mobil intensivvårdsgrupp; Vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan ingår tillsammans med en narkosläkare i en Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Om en patient på en vårdavdelning påvisar försämring i vitala parametrar och misstänks ha en begynnande organsvikt konsulteras MIG som tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska utvärderar och bedömer patienten. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det akuta omhändertagandet av traumapatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lucas Hallgren; Nicklas Rask; [2019]
  Nyckelord :Traumavård; Akut omhändertagande; Intervju; Intensivvårdssjuksköterska; Upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut omhändertagande av traumapatient är en komplex händelse. Enbart lite forskning har gjorts som belyser intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att omhänderta akuta traumapatienter. LÄS MER