Sökning: "Interaction rituals"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Interaction rituals.

 1. 1. Bilder och vördnad : En undersökning av ikonens performativitet i SVenska kyrkan och i dess traditionella kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Nordin; [2021]
  Nyckelord :swedish lutheran church; orthodox icons; icons; performativitiy; svenska kyrkan; ikoner; performativitet; ortodoxa kyrkan;

  Sammanfattning : Since the 1980s, the usage and presence of icons in the Swedish Lutheran church has become increasingly common. The aim of this study is to examine the themes and symbols in icons displayed in selected Swedish Lutheran churches, and to explore the performative qualities of icons in their original context, as well as in Swedish church buildings. LÄS MER

 2. 2. Introduktion på distans : En kvalitativ studie om upplevelsen av samhörighet på arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :new employee; introduction; togetherness; emotional energy; teleworking; nyanställd; introduktion; samhörighet; emotionell energi; distansarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka nyanställdas introduktionsprocess under ett påtvingat distansarbete. Det görs med hjälp av Malin Lindelöws teoretiska modell för en introduktion av nyanställda. LÄS MER

 3. 3. Social sammanhållning genom mötesplatser : Offentliga mötesplatsers betydelse för social trivsel och individers känsla av trygghet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Larsson; Moa Teveldal; [2021]
  Nyckelord :Social cohesion; social well-being; security; public meeting places;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to highlight the importance of public meeting places for people's sense of social well-being and security, and thereby social cohesion. The purpose and issues of the thesis have been developed in consultation with Halmstad municipality, with the aim that the study will serve as a basis for the municipality in their urban development project regarding the area Larsfrid and Vilhelmsfält. LÄS MER

 4. 4. "Att så ett frö" : En studie om socialsekreterares upplevelse av sitt arbete med kvinnor som utsätts för våld i nära relation under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Amanda Jansson; [2021]
  Nyckelord :social worker; intimate partner violence; Covid-19 pandemic; street-level bureaucracy; interaction rituals; socialsekreterare; våld i nära relation; Covid-19-pandemin; gatubyråkrati; interaktionsritual;

  Sammanfattning : Fler länder har under Covid-19-pandemin rapporterat att deras restriktioner har inneburit en ökning av våld i nära relation. I Sverige har socialtjänsten det yttersta ansvaret att erbjuda stöd och hjälp till en våldsutsatt kvinna. LÄS MER

 5. 5. Att spela utan publik är en match : En kvalitativ intervjustudie om hur manliga ishockeyspelare på elitnivå påverkats av publikförbudet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Nordlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våren år 2020 ställdes världen och Sverige inför stora utmaningar när viruset covid-19 fick ordentlig spridning och coronapandemin var ett faktum (Regeringen, 2020). Arbetsplatser blev hemmakontor, utbildningar gick över till distansundervisning och i vården arbetade sjukvårdspersonalen under hård press. LÄS MER