Sökning: "Interactive E-mail"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Interactive E-mail.

 1. 1. Interactive Marketing: E-mail - Tomorrow´s Tool for Online Purchases

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Theodor Öberg; Marcus Oldby; [2017]
  Nyckelord :Interactive E-mail; Interactiveness; E-mail; Impulse Buying Tendency; IBT;

  Sammanfattning : This thesis aims to gain a better understanding of how customers behave with email and spontaneous online shopping and in which degree prospects or customer would be affected by functions in interactive e-mails. ... LÄS MER

 2. 2. Värdeflödesanalys av reklamationsprocessen på ABB Control Products

  Master-uppsats, KTH/Industriella informations- och styrsystem

  Författare :Magnus Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :Lean; Value stream mapping; customer complaint; process; Lean; värdeflödesanalys; process; reklamation;

  Sammanfattning : Värdeflödesanalys är ett ofta använt verktyg inom förbättringskonceptet Lean och syftar till att eliminera slöserier i processer och erhålla en högre resurseffektivitet. Värdeflödesanalys har sitt ursprung i produktionssektorn men har utvecklats till att användas också inom tjänstesektorn även om det fortfarande inte tillämpas i lika stor utsträckning där. LÄS MER

 3. 3. Is personalization always better? A Quantitative study of personalization in e-mail advertising.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Arash Alidoost; Amanda Lärkert; [2011]
  Nyckelord :Personalization; E-mail advertising; Reactance; Involvement; Attitudes;

  Sammanfattning : The new interactive web provides opportunities for companies to use personalization on a much broader scale than previously. Consumers are also benefiting from a more individualized marketing where the offers can be tailored to their specific preferences and sent to them directly through e-mail. LÄS MER

 4. 4. Measuring Digital Signage ROI : A combination of Digital Signage and Mobile Advertising as a method for measuring Digtal Signage ROI

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Fredrik Helander; [2010]
  Nyckelord :Outdoor advertising; Digital signage; Mobile marketing; Mobile advertising; SMS-advertising; Advertising effectiveness; Return on investment; Interactive marketing; Interactive advertising.;

  Sammanfattning : Marketing has changed a lot the past decade. New modern marketing channels have been developed and marketing have become more effective. This has affected the expectations advertisers have on advertising channels. One thing advertisers increasingly expect is to be able to efficiently measure the result of advertising, the ROI. LÄS MER

 5. 5. Improving telemedicine onboard Norwegian ships and drilling platforms. : A study of intersectoral co-operation in Maritime Medicine

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Monika Petra Puskeppeleit; [2008]
  Nyckelord :Maritime Telemedicine; Intersectoral Co-Operation; Web-Based Survey; Norway;

  Sammanfattning : Background: Using telemedicine to provide health services for seafarers represents a special case of intersectoral co-operation.Since 2006, several North Sea drilling platforms and internationally operating Norwegian merchant ships have usedonboard telemedicine equipment continuously. LÄS MER